Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.

This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Fiskalmåling - regelverk
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Norwegian
Provider : Trainor

Goal

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Target group

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Subjects covered in the course

 • Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
 • Innledende bestemmelser til forskriften
 • Krav til styringssystemer med videre
 • Generelle krav til målesystemet
 • Generelle krav til måling
 • Krav til utførelse av målesystemet
 • Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
 • Krav til dokumentasjon
 • Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
 • Vedlegg til forskriften (skjemaer)
 • Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift

Related courses: