Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.

Technical information

Course name : Fiskalmåling - regelverk
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Norwegian
Provider : Trainor

Trainor app

Download the Trainor-app for an overview of your courses, digital course manuals and diplomas.

Goal

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Target group

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Subjects covered in the course

 • Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
 • Innledende bestemmelser til forskriften
 • Krav til styringssystemer med videre
 • Generelle krav til målesystemet
 • Generelle krav til måling
 • Krav til utførelse av målesystemet
 • Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
 • Krav til dokumentasjon
 • Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
 • Vedlegg til forskriften (skjemaer)
 • Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift

Related courses: