A10 - Tools and Small Machines

The course is adapted to all employees who use work equipment that requires special care during use and or is considered dangerous, such as a jigsaw, nail gun, bolt gun and angle grinder.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
4 hours
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
NorwegianNorwegian
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Goal

Bakgrunnen for kurset er at kursdeltagerne skal få økt kunnskap om farene ved bruk av farlige redskaper og hvilke sikkerhetstiltak en skal gjennomføre før bruk. Dette for å unngå personskader på arbeidsplassen ved bruk av verktøy.

Target group

Kurset er tilpasset alle arbeidstakere som bruker arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk og eller ansees som farlig, som for eksempel kappsag, spikerpistol, boltepistol og vinkelsliper.

Subjects covered in the course

  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Holdninger ved bruk
  • Bruksområder
  • Oppbygning og egenskaper
  • Betjening
  • Vedlikehold

Regulations

«I forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 ledd, krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr» pålegger Norske myndigheter arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstagere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som ansees som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App