Føie - DI for linjeryddere

Technical information

Course name : Føie - DI for linjeryddere
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 15 minutes
Language: Norwegian
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Terms

VAT is not included

Target

Alle som jobber i Føies nett skal kjenne til Føies instrukser for å kunne jobbe trygt. Instuksene skal lastes ned, leses og forstås. Dette skal bekreftes etter at instruksene er gjennomlest.

Target group

Linjeryddere som jobber i Føies nett.

Subjects covered in the course

  • Instruks for bruk av personlig verneutstyr i Føie sitt konsesjonsområde
  • Instruks for linjerydding i Føie sitt konsesjonsområde

Etter gjennomgang brekreftes det at intruksene er lest og førstått.

Related courses