Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhet

94c71eb0-0877-11eb-bdd1-c2bc449f8c4b_statkraftlfs1.jpg
9557514a-0877-11eb-9f91-c2bc449f8c4b_statkraftlfs2.jpg
95a26404-0877-11eb-8d9c-c2bc449f8c4b_statkraftlfs3.jpg
95f69e4b-0877-11eb-8f72-aa939bcf8867_statkraftlfs4.jpg
Øke bevisstheten og sikkerheten ved arbeid på våre høyspenningsanlegg ved å gjøre kurstakere kjent med instrukser for leder for kobling, overvåker og kobler, i tillegg til hvordan sin egen rolle som Leder for sikkerhet fungerer sammen med disse.

Technical information

Course name : Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhet
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 10 minutes
Language: Norwegian
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Øke bevisstheten og sikkerheten ved arbeid på våre høyspenningsanlegg ved å gjøre kurstakere kjent med instrukser for leder for kobling, overvåker og kobler, i tillegg til hvordan sin egen rolle som Leder for sikkerhet fungerer sammen med disse.

Target group

Alle ansatte som skal bli utpekt som Leder for sikkerhet (LFS) i et anlegg hvor Statkraft Energi eller Skagerak Kraft har driftsansvaret.

Subjects covered in the course

  • Å være i rollen som Leder for sikkerhet
  • Andre roller man forholder seg til
  • Før arbeidet igangsettes: hva skal Leder for sikkerhet gjøre?
  • Kommunikasjon med Leder for kobling
  • Overvåker, og når denne rollen brukes
  • Avvikling av sikkerhetstiltak