Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeid

172282e1-0877-11eb-b773-aa939bcf8867_statkraftafa1.jpg
17ab61a2-0877-11eb-912e-aa939bcf8867_statkraftafa2.jpg
17fa44ed-0877-11eb-9204-aa939bcf8867_statkraftafa3.jpg
18520180-0877-11eb-9bec-aa939bcf8867_statkraftafa4.jpg
Øke sikkerheten ved arbeid i våre elektriske anlegg ved å gjøre innholdet i instruksene for «Ansvarlig for arbeid og utpeker av AFA» og «Arbeid under spenning» kjent for alle som skal inneha rollen som Ansvarlig for arbeid.

Technical information

Course name : Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeid
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 10 minutes
Language: Norwegian
Provider: Trainor
Trainor app

This course can be downloaded og run offline in the Trainor app

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Øke sikkerheten ved arbeid i våre elektriske anlegg ved å gjøre innholdet i instruksene for «Ansvarlig for arbeid og utpeker av AFA» og «Arbeid under spenning» kjent for alle som skal inneha rollen som Ansvarlig for arbeid.

Target group

Alle ansatte som skal inneha rollen som Ansvarlig for arbeid (AFA) i Skagerak Kraft eller Statkraft Energi sine anlegg.

Subjects covered in the course

  • Ditt ansvar som Ansvarlig for arbeid
  • Fremgangsmåte for planlegging av arbeid
  • Arbeidsmetoder
  • Etablering og avvikling av sikkerhetstiltak
  • Spesielle regler ved arbeid under spenning
  • Avvikling av arbeid