HMS for vannkraft

1c03c4cc-3d5d-4b11-8838-f5f83770b9f7-vann1.jpg
0bb6e879-eddc-44bd-bc0d-be21369557dd-vann2.jpg
22074618-093a-4e31-869d-999254bada2f-vann3.jpg
aff444a0-253e-47ae-a467-ae460f51a0cf-vann4.jpg
Dette kurset gir personell en innføring i vannkraft og fjernvarme sin HMS-virksomhet, og bevisstgjøre hver enkelt i forhold til risikofylt arbeid og potensielt farlige situasjoner.

Technical information

Course name : HMS for vannkraft
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 45 minutes
Language: Norwegian
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Gi personell en innføring i vannkraft og fjernvarme sin HMS-virksomhet, og bevisstgjøre hver enkelt i forhold til risikofylt arbeid og potensielt farlige situasjoner.

Target group

Personell som jobber ved eller på anlegg i regi av vannkraft og fjernvarme.

Subjects covered in the course

  • Ansvar og rutiner
  • Adgang til vannkraft- og fjernvarmeanlegg
  • Risikovurdering og forebyggende tiltak
  • Risikofylt arbeid
  • Beredskap, brann og rømning
  • Styringssystem