HSE when handling work equipment (Module 1.1 support)

Technical information

Course name : LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 3 hours
Language: Norwegian
Provider: LSI

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Kurset oppfyller vilkårene for e-læringskurs i revidert opplæringsplan Modul 1 for sertifisert sikkerhetsopplæring fra Arbeidstilsynet. [Les mer] (https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/04b88b3b8f7b4b0f89b2730045046c5d/modul-1-felles-teorimodul-med-e-laring-mars-2020.pdf).

For spørsmål vedrørende dette kurset, vennligst kontakt LSI.

Target

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr.

Target group

 • Alle som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1 for kran, truck og masseforflyttingsmaskin.
 • Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk.
 • Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Subjects covered in the course

Kurset inneholder fordypning i disse emnene:

 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Arbeidsområder og krav til personell
 • Risikovurdering
 • HMS, ulykker og ansvar
 • Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Personbefordring
 • Ytre miljø
 • Farlig gods
 • Øvingsoppgaver
 • Avsluttende test