Slutna utrymmen

Slutna utrymmen är en webbkurs som främjar säkerhetstänket vid arbete i de miljöerna. Utbildning genomförs i vår lärportal TU-academy och den går igenom regelverk, arbetsmetoder och exempel ur verkligen.

Technical information

Course name : Slutna utrymmen
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 4 hours
Language: Swedish
Trainor app

This course can be downloaded og run offline in the Trainor app

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Efter genomförd kurs har du fått kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs vid uppdrag i slutna utrymmen.

Target group

Kursen vänder sig främst till chefer/ledare, medarbetare, yrkesgrupper som gör arbete i slutna utrymmen tex svetsare, besiktningsmän, mekaniker, grävmaskinister. Utbildningen kan även användas som repetitionsutbildning.

Subjects covered in the course

Slutna utrymmen kan vara tankar, silos eller reaktorer. Även schakt, grova rör och djupare gropar kan räknas som ett slutet utrymme. Olika uppdrag i slutna utrymmen, som till exempel att rengöra kärl från pålagringar kräver ett högt säkerhetstänk.

Det finns många risker med arbete i slutna miljöer. Det är ofta trångt och kan innebära fall från hög höjd. Det kan även finnas spår av farliga ämnen. Det är heller inte ovanligt att de som arbetar i slutna utrymmen möts av extrema temperaturer, buller och dålig sikt. Dessutom finns atmosfäriska risker som syrebrist och förhöjd koldioxidnivå.

Den här webbkursen går igenom riskerna i detalj och tar upp vilka lagar och regler som är viktiga att följa. Bland annat 1982:3 om ensamarbete och 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker. Kursen visar exempel på utrustning och hur ett räddningsuppdrag kan gå till. Webbkursen är gjord i samarbete med SafeExit som beskriver några av de uppdrag som de varit inblandade i och tagit lärdom av.

  • Begrepp och branscher
  • Lagar och regler
  • Arbetsutrustning och skyltar
  • Riskbedömning och riskanalys
  • Räddningsinsats