Eidsiva vannkraft - Access to electrical installations with first aid

Technical information

Course name : Eidsiva vannkraft - Adgang til elektriske anlegg med førstehjelp
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 1 hours
Language: Norwegian
Provider: Trainor
Trainor app

This course can be downloaded og run offline in the Trainor app

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.

Target group

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.

Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste lav- og høyspenningsområder. Kurset er også egnet for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer.

Subjects covered in the course

Adgang til elektriske anlegg

  • Faremomenter i høyspenningsanlegg
  • Faremomenter i lavspenningsanlegg
  • Ansvar og planlegging
  • Opptreden i lav- og høyspenningsanlegg
  • Adgang til lav- og høyspenningsanlegg
  • Dokumentasjon, sikkerhetskort
  • Beredskap
  • Teoretisk førstehjelp, strømskader

I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene.

Du får nødvendig teoretisk opplæring til å kunne utføre førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. For at du skal være kompetent til å yte førstehjelp ved strømulykker, må du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.