Classroom:

Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.

Because of Covid-19 classroom courses might have fewer seats than normal. Sign up for a waiting list and we will set up more courses where needed.

There are no scheduled courses at the moment.

We can also set up courses for your company.

This course can also be completed as a webinar.
Interactive and with an instructor.

Course information

Course name: Fiskalmåling - regelverk
Duration: 2 days
Price: NOK 11 900,-
Language: Norwegian

Goal:

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Target group:

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Course subjects:

●   Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
●   Innledende bestemmelser til forskriften
●   Krav til styringssystemer med videre
●   Generelle krav til målesystemet
●   Generelle krav til måling
●   Krav til utførelse av målesystemet
●   Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
●   Krav til dokumentasjon
●   Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
●   Vedlegg til forskriften (skjemaer)
●   Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift


The course is added to the cart
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng