DP-celle med kapilærrørDP-celle med kapilærrør

DP-celle med kapilærrør

Herman
Herman

Hei, hvordan var det med H og L side igjen på lukket tank? H siden på cella på det laveste punktet? og L på toppen av tanken?

Re: DP-celle med kapilærrør

Re: DP-celle med kapilærrør
Rune Øverland
Forumleder

Hei Herman,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. Når vi har en lukket tank med overtrykk, har vi to scenarioer ved bruk av differansetrykk-sensor (DP-celle):

  • Tørr referanselegg ved bruk av impulsrør,
  • Våt referanslegg ved bruk av impulsrør.

 

 1. Tørr referanselegg ved bruk av impulsrør

Den enkleste metoden å forklare er 'Tørr referanselegg'.

Referanselegg - Tørr

Uansett gasstrykk, vil sensorsignalet kun være avhengig av tankens væske-søyletrykk. Desto høyere væskenivå, desto høyere vil instrumentsignalet være.

Kalibreringsprosessen er ganske enkel. Kjør nivået ned til hvor du skal ha nivåområdets nullpunkt, og juster DP-cellen til å gi ut 4 mA. Kjør deretter nivået opp til hvor du skal ha nivåområdets toppunkt, og juster DP-cellen til å gi ut 20 mA.

Kalibrering tørr legg

Metoden forutsetter at den 'tørre' referanseleggen kun er gassfylt, det vil si 'tørr'. Men, i det virkelige livet er det risiko at det over tid vil dannes kondens i denne referanseleggen, og da får man en kalibreringsfeili ved at målekretsens referanse ('Zero') har flyttet seg.

Problematikken med kondens i den 'tørre referanseleggen' kan utbedres ved å sette på en kondenspotte og en dreneringsventil. Det må da foreligge vedlikeholdsrutiner for å drenere kodenspotten slik at denne ikke negativt påvirker måleresultatet.

  

2a. Våt referanselegg (H) ved bruk av impulsrør

For å unngå kalibreringsfeil med 'Tørr referanselegg', benytter vi heller 'Våt referanselegg'.

Referanselegg - Våt

I dette målescenarioet fylles den 'våte referanseleggen' med en væske. Det er viktig at nivået på denne væsken ikke endres under drift. Denne buffervæsken kan være av samme vare som i prosesstanken, eller diesel, glykol etc. For ikke å få kalibreringsfeil, må denne referansevæsken være stabil, det vil si ha samme tetthet over tid, slik at referansesøyletrykket er konstant inn mot DP-celles H-tilkobling.

Kalibreringsprosessen for et slikt oppsett er også ganske rett-frem.

Måleoppsettet er slik at når væskenivået i prosesstanken er lavt, er trykkforskjellen over DP-cellen på sitt største. Og, desto høyere prosessnivå, desto mindre blir DP-cellens differansetrykk. Denne reverserte koblingen mellom prosessnivå og sensorsignal i DP-cellen fikser vi lett ved å reversere funksjonen i DP-cellen slik at vi likevel får økende instrumentsignal ved økende prosessnivå.

 

2b. Våt referanselegg (L) ved bruk av impulsrør

'Våt referanselegg' kan også brukes ved å brukes lavtrykkstilkoblingen (L).

Referanselegg - Våt - L-legg

Dette scenario ligner litt på 'Tørr referanselegg' bortsett fra at referanseleggen er fylt. DP-cellen vil i dette tilfellet - i utgangspunktet - måtte ha et høyt prosessnivå for å gi ut 4 mA. Og desto lavere prosessnivå, desto færre mA. Her må vi bruke en teknikk som heter 'Hevet nullpunkt' på instrumentsignalet. 

Når vi kalibrerer DP-cellen stiller vi inn måleområdet (="Span"). Deretter må vi heve "Zero" slik at instrumentet gir ut 4 mA når prosessnivået er på sitt laveste punkt (her vist med skravert mønster).

Kalibrering våt L-legg

 

3. Oppsummering

Så det fins ikke ett korrekt svar på ditt spørsmål. H-siden av DP-cellen vil som oftest være tilkoblet prosessvæsken; enten vi har 'tørr' eller 'Våt' referanselegg ved bruk av impulsrør.

Re: DP-celle med kapilærrør

Herman
Herman

Tusen takk for veldig bra illustrasjon og forklaring :)

Re: DP-celle med kapilærrør

Re: DP-celle med kapilærrør
Rune Øverland
Forumleder

Herman,

Og, siden du i overskriften skrev bruk av kapillærrør, som tilkoblingsmetode, ville jeg satt H-siden på DP-cellen mot væskeområdet og L-siden på DP-cellen mot gassområdet.

Nivåmåling kapillærrør

Dette oppsettet har mange fellestrekk som nivåmåling ved bruk av 'tørr referanselegg'.

Netto trykk på DP-celle = Þ * g * h

hvor:

Þ er væskens tetthetsverdi
g er tyngdens akselerasjon
h er væske nivåhøyde

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng