Definisjon av vekselspenningDefinisjon av vekselspenning

Definisjon av vekselspenning

Dan Remi
Dan Remi

Hei!

Jeg går nå vg3 automasjon og har nettop hatt en prøve der følgende oppgave var å svare på om det var likespenning eller vekselspenning man vurderte om man kunne tyde utifra tegningen på oppgaven. vet ikke om det går å legge inn bilde her så jeg forklarer i stedet. Det hele gikk ut på at man hadde et tidsforløp og en spenningsamplitude som tilsynelatende så ut som vekselspenning. Ettersom det ikke var definert noe nullpunkt noe sted vurderte jeg helt klart at dette verken var vekselspenning eller likespenning men variasjon i DC nivå, men det riktige svaret var vekselspenning. Det er jeg helt uenig i fordi det er like dumt som å si at man måler pulser eller vekselspenning ut fra en lambdasonde eller at vi har vekselstrømsignal på et 4...20mA signal dersom signalet varierer symetrisk til to sider pga prosessen den står i.

Har forumleder noe klart svar på hva som er forandring av DC nivå kontra vekselspenning?

Re: Definisjon av vekselspenning

Re: Definisjon av vekselspenning
Rune Øverland
Forumleder

Hei Dan Remi,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

(Trainor har ikke åpnet for at innsendere kan publisere bilder/illustrasjoner til vårt fagforum. Det er kun Forumleder som har denne muligheten.)

 

1. Oppgaven

Jeg forstår spørsmålet ditt omtrent slik:

Er dette en vekselspenning (AC) eller en vekslende spenning (DC-spenning som varierer)?

Vekselsspenning eller variabel spenning

Tar jeg utgangspunkt i figuren som jeg tegnet, så kan jeg ikke definitivt si at det kun fins ett riktig svar. Det kan være snakk om AC, eller det kan være snakk om varierende DC.

 

2. Vekselspenning vs Vekslende spenning

Hvordan kan man skille mellom vekselspenning og varierende spenning?

a) Vekselsspenning

Her må vi i tillegg til å snakke om vekselspenning også snakke om vekselstrøm. I AC-kretser skifter strømmen retning periodisk, slik at det i gjennomsnitt går lik strømstyrke i begge retninger langs én leder. 

b) Vekslende spenning

Er det snakk om vekslende spenning, flyter den elektriske strømmen samme vei (én vei) i lederen. 

 

3. Svar på oppgaven

Det er først man man vet hvordan strømmen flyter i kretsen at man kan definitivt kan skille mellom en krets som fører vekselspenning (= vekselstrøm) og en krets som fører vekslende/varierende spenning (= likestrøm som varierer).

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng