Feilsøking 3-fas motor med kondensator.Feilsøking 3-fas motor med kondensator.

Feilsøking 3-fas motor med kondensator.

Thomas
Thomas

Hei.

Jeg driver å feilsøker på en 3-fas vifte som er tilkoblet med 1-fas og kondensator. Problemer var/er at viften ikke går rundt. Jeg målte ca.120V mellom fasene og motoren "brummer" når jeg prøver å sette den i drift. Jeg kom frem til at kondensatoren måtte være defekt, og har nå byttet denne med de samme spesifikasjonene som den gamle(og ihht.merkeskilt). Men jeg har fortsatt samme problem. Jeg måler 230V mellom fasene når viften ikke er tilkoblet. Men når jeg kobler til viften måler jeg: L1-L2:102V, L2-"L3":90V, L1-"L3":120V. ("L3" er den ene utgangen på kondensatoren, den andre er koblet til L2)

Er det noen som har et forslag på hva problemet kan være her? Og hva kan den lave spenningen skyldes? Kan motor/vifte være kaputt? (viften går fint rundt når jeg prøver å dreie på den)

Takker for alle forslag.

Re: Feilsøking 3-fas motor med kondensator.

Thomas
Thomas

Litt mer info:

Når jeg måler motstanden på motoren får jeg følgende verdier: (kondensator og tilførsel er nå frakoblet)

L1-L2:108ohm, L2-"L3":240ohm, L1-"L3":140ohm

Re: Feilsøking 3-fas motor med kondensator.

Emil I L
Emil I L

Hvor stor motor er det snakk i? 

Vanskelig å ohme med et vanlig multimeter selv om det kan gi en grei pekepinn på motorens tilstand. 

Uansett de ohm verdiene du har målt kan tyde på at motorens viklinger er brente eller på tur til å bli grunnet defekt kondensator over lengre tid 

Re: Feilsøking 3-fas motor med kondensator.

Re: Feilsøking 3-fas motor med kondensator.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Thomas,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. 'Stjerne'`- eller 'Delta'-kobling av 3-fasemotoren?

Statorviklingen, som er maskinens primærvikling, og som er utført som 3fasevikling, kan kobles i stjerne- eller trekant (Delta). Vanligvis føres begge ender av hver vikling frem til klemmebrettet slik at man ved hjelp av lasker lettvint kan koble motoren i stjerne eller trekant. På den måten kan man bruke motoren for to forskjellige spenninger (for eksempel 230/400, eller 400/690 volt).

Er for eksempel en primærvikling designet/bygget for 230 VAC (trekant-kobling), kan motoren likevel tilkobles 400 volt nettspenning men nå i stjerne-kobling.

Jeg tror årsaken til at din (230 VAC?) 3fasemotor ikke starter er at du "sultefõrer" den i en ''stjerne'-oppkobling med din 230 VAC 1fase spenningstilførsel.

400 V 3fasemotor i 230 V 1fasenett

Spenningen over hver spolevikling vil nå være fasespenningen delt på kvadratroten av 3:

Formel fase til spolespenning

Hver statorspole får en naturlig (for) lav spenning og det genereres for lavt dreiemoment. Derfor "brummer" motoren.

 

2. Riktig spolespenning

For at motoren skal få nok spenning, legger jeg til grunn av hver statorspole har en merkespenning/skal/må ha 230 volt. Da må 3fasemotoren være tilkoblet i 'Delta'.

3fasemotor i 1fasenett

 

3. 400 VAC 3fasemotor i 230 VAC 1fase forsyningsnett

Jeg tror det vil være riktig å bruke 'Stjerne'-kobling hvis du har en 3-fasemotor som er designet for 400 VAC i et 1-fase 230 VAC forsyningsnett.

400 V 3fasemotor i 230 V 1fasenett

 

4. 230 VAC 3fasemotor i 230 VAC 1fasenett med startkondensator (pga direktestart)

Du sier ikke direkte i ditt spørsmål til Trainor fagforumet om kondensatoren er en drifts- eller startkondensator. I forhold til problematikken stjerne-/delta har dette ikke noe å si. 

Jeg antar at du har en direktestartet viftemotor. Og, da vil startstrømmen typisk være 5-7 ganger den nominelle driftsstrømmen. I denne forbindelse vil kan det være anbefalt å parallellkoble den 'innebygde' driftskondensatoren med en 'ytre' startkondensator. Startkondensatoren bør i dette tilfellet være innkoblet kun i starttidsrommet (typisk 1 til 3 sekunder) før motorens sentrifugalbryter eller relélogikken frakobler startkondensatoren. Startkondensatoren bør ha en kapasitansverdi som er minst det dobbelte av kapasitansverdien til driftskondensatoren.

230 VAC 3fase motor i 1fase 230 VAC nett med startkondensator

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng