Forskrifter for maskinsikkerhet og maskinbyggingForskrifter for maskinsikkerhet og maskinbygging

Forskrifter for maskinsikkerhet og maskinbygging

Håvard Bakke
Håvard Bakke

Hei,

Automatikkerlærling som skal opp til fagprøve i januar her.

Eg har prøvd å få oversikt i kva normer og reglar som dekker maskinbygging.

Eg ar beider mykje med industrielle roboter, og har relativ god kontroll på forskriftene som dekker roboten i seg sjølve, men eg (og bedrifta mi) har ikkje like god oversikt på normer og standarder for andre deler av "maskinene" (systema) vi lager. Deler som f.eks styretavler, sikkerhetssystem, elektriske anlegg rundt roboten, mekanisk konstruksjon osv.

Praksisen vi har i bedrifta er nok i innanfor dei fleste relevante standardane og det er for så vidt ikkje min job til å verifisere at designet vi bruker er innanfor, men når det kjem til fagprøven hadde det vert veldig greit å kunne slå opp og vise til at vi gjer det innanfor og kvifor det er det.
så mitt konkrete spørsmål:
Kort oppsummert, kva er dei viktigaste normane og standardane (ISO, EN, IEC osv) som ein som landbasert automatikkar som arbeider med maskinbyggjing og design burde ha i bakhovuded?

Tusen takk for hjelpen!

Helsing Håvard Bakke

Re: Forskrifter for maskinsikkerhet og maskinby...

Re: Forskrifter for maskinsikkerhet og maskinby...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Håvard,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

Forskrift om maskiner sier at maskinprodusenten eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering. Dett skal fastslås hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen. Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges.

 

Her er noen standarder som benyttes ved gjennomføring av risikovurdering:

  • EN ISO 12100-X (292): Maskinsikkerhet Grunnbegreper Generelle prinsipper for prosjektering
  • ISO 14121 (1050): Maskinsikkerhet Prinsipper for risikovurdering
  • ISO 13849-1: Maskinsikkerhet Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer: – Del 1: Hovedprinsipper for konstruksjon
  • NEK EN 60204-1 beskriver hvordan systemer integrert i tavlen skal fungere i maskinsystemet. Dette gjelder for eksempel nødstopp-systemer, motorstyringer, sensorer, pneumatikk ol.
  • Standardene IEC 61508-1 xx 8: ”Functional saftey of electrical / electronic/ programmable electronic safety-related system” vil også gjelde for PLS-systemer og lignende.
  • NS-EN 626-1 Maskinsikkerhet - Reduksjon av risiko for helseskader fra farlige stoffer fra maskiner - Del 1: Prinsipper og spesifikasjoner for maskinprodusenter
  • NS-EN ISO 14738 Maskinsikkerhet - Antropometriske krav til utforming av maskinarbeidsplasser
Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng