FrekvensomformerFrekvensomformer

This thread is archived.

Frekvensomformer

Bj
Bj
Hei.
Kan noen svare meg på hvordan Ampertrekket til en motor blir,når man senker Hz i forhold til merkestrømmen på motoren.

Er det normalt at strømmen øker nå man senker Hzen noe?

Har en motor med I=2,7A U=230 P=550W
Ut av f.omf. måler jeg 5.0A med et tangampermeter. type "Fluks" Det står på metret
ved Amperemålingen: 100A 45-(450Hz) ca(??)

Kan frekvensen påvirke målingene, eller øker frekvensomformeren strømmen (I) når frekvensen avtar??

Bare lurer.

Re: Frekvensomformer

Livar Risa
Livar Risa
Når en skal foreta målinger på en frekvensomformer må en alltid bruke et "True RMS" instrument. (Sjekk også om instrumentet har gyldig kalibreringssertifikat.)

Hvis en bruker et "vanlig" instrument blir målingene feil, avviket vil variere avhengig av frekvens og graden av overharmoniske strømmer i kretsen.

For å svare mer konkret på spørsmålet ditt må du oppgi vilke type drift du kjører.
Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng