Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kapasiv belastning

Kapasiv belastning

Frank Nilsen
Frank Nilsen

Hvordan går jeg frem for å finne ut om jeg trenger mer eller mindre kapasiv belastning på nettet

Re: Kapasiv belastning

Re: Kapasiv belastning
Rune Øverland
Forumleder

Hei Frank,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for økonomi.

Generelt er det en fordel at strømmen og spenningen er i fase med hverandre; dette ut i fra et økonomisk perspektiv. I praksis er det umulig å få strøm og spenning til å gå i fase, så en viss faseforskyvning må påberegnes.

PowerFactor-korrigerng

Dersom strøm og spenning er skikkelig i ufase, må du som kjøper betale for en effekt du aldri kan bruke til noe fornuftig. Det blir dermed en regneøvelse hvor mye penger du skal investere i "Power Factor"-korrigeringsapparater i forhold til besparelser på strømregningen fra nettselskapet.

Det at strøm og spenning er i ufase skyldes stort sett motorer; som er induktive (spoler). 

Så, hvordan kan man finne ut om man trenger mer eller mindre kapasitiv belastning for å "balansere" de induktive motorene?

Det fins software (prosjekteringsverktøy) man kan kjøpe/bruke. Et generelt tips for søking (google): "Power factor correction calculator".

Her er et eksempel (Microsoft Excel) fra Schneider:

https://www.se.com/us/en/download/document/PFTable%206/

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng