Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kraftproduksjon solceller

Kraftproduksjon solceller

Elev
Elev

Hei, hvordan ville dere gått frem til og løse denne oppgaven?

a)      Bruk tommelfingerregelen og regn ut omtrent hvilken størrelse i m2 kunden må ha på solcelleanlegget sitt for å bli plusskunde. 

Her er infoen vi får:

Anta at du blir kontaktet av en kunde på Sørlandet som ønsker å få et tilbud på et solcellepanel og tilhørende utstyr (vekselretter etc.). Han synes det høres gøy ut å være en «plusskunde» hos kraftselskapet, dvs. at han leverer ut på nettet mer enn han forbruker av strøm selv. Energiforbruket til kunden er i dag 15 000 kWh.

Hvor mye kunden kan få ut av et solcellepanel avhenger imidlertid av en rekke faktorer som helning, temperatur virkningsgrad etc. I stedet for å kalkulere dette (eller bruke en online kalkulator slik som https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP), finnes det en nyttig og veldig enkel tommelfingerregel som ikke tar hensyn til disse faktorene, men baserer seg på et snitt i løpet av året. Regelen sier at et standard panel på Sørlandet (anta virkningsgrad på 15 %), har en årlig elektrisitetsproduksjon på ca. 1 kWh pr. Wp[1] installert. (Dette er et relativt konservativt estimat. Hvis du bruker du online-kalkulatoren, vil du se at du antakeligvis vil produsere ca. 10-20 % mer, alt avhengig av orientering av tak etc.)

 Jeg tenker selv at ett kvm med solcelle panel produserer 150W da det er 15% av en standard solstrålemåling på 1000W p meter. Jeg tenker da at jeg må finne strømforbruket hans (15000 kWh) og dele det på 365 for og finne daglig forbruk. Så deler jeg det på cirka 12 timer da solcellene ikke produserer på natten. deretter tar jeg 41kWh og deler på 150W  og får 20kvm for og dekke årsforbruket cirka. Eller er jeg helt på bærtur nå?

Re: Kraftproduksjon solceller

Re: Kraftproduksjon solceller
Rune Øverland
Forumleder

Hei Elev,

Tusen takk for det interessante spørsmålet om solceller.

1. Energiproduksjon fra solceller

Jeg skal også være litt forsiktig med å generalisere energiproduksjonen fra solcellepaneler. Men, la oss anta et en typisk leveranseverdi er 150 kiloWatttimer per år per kvadratmeter solcellepanel.

Tallet '150' tar jeg frem slik: Et normaltestscenario er at jorden i gjennomsnitt mottar 1000 Watt per kvadratmeter, og solcellepanelet har en virkningsgrad på 15 prosent. Med gjennomsnitt mener man gjennomsnitt både dag og natt.

2. Hus med årlig forbruk på 15000 kWh

Et forenklet regneeksempel kan være slik:

Det er 100 % sollys 7 timer per døgn, og at én kvadratmeter med solcellepanel leverer 0,15 kW. Altså; ca (7 h * 0,15 kW) = 1 kWh per døgn per kvadratmeter. Har man til sammen 40 kvadratmeter, blir det i dette scenarioet 40 kWh per døgn. Og, multipliserer vi dette med 365 dager pr år, blir det om lag 15000 kWh per år som panelene leverer. 

Det vil selvfølgelig være noe energitap på veien fra panelene til strømforbrukerne (skal vi anta 15 prosent), så jeg trenger noe (40 * 1,15) = 46 kvadratmeter i mitt scenario.

3. Sørlandet ...

Det store spørsmålet, som jeg ikke vet svaret på, er hvor mange såkalte 100 %-soltimer det i gjennomsnitt er per døgn på Sørlandet. Er det 7? er det 5? er det 3? 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_sunshine_duration

Oslo har i følge denne kilden 1668 soltimer i løpet av ett år; det vil si 4,5 soltimer prer døgn. Hvis jeg bruker faktoren 4,5 i stedet for 7, da trenger jeg (46 m2 * (7/4,5)) cirka 70 kvadratmeter med solcellepaneler.

4. Soltimer

Tusen takk for link

solcelle i Kristiansand

Kalkulatoren beregner 1419 kWh/m2 pr år for Kristiansand. Så, hvis kan installerer til sammen PV = 15 kWh-paneler (f.eks 100 stykk 150W, som blir om lag 100 kvadratmeter), vil disse panelene produsere 17,9 kWh i Kristiansand. Og, med litt energitap på veien, er vi typisk nede i ca 15 kWh/år tilgjengelig energi.

Min beste antagelse er at en Sørlandskunde trenger ca 100 kvadratmeter med solceller.

Re: Kraftproduksjon solceller

elev
elev

Tusen takk for hjelp!

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng