Krav til frekvensomformer på motorerKrav til frekvensomformer på motorer

Krav til frekvensomformer på motorer

Andreas Johansen
Andreas Johansen

Jeg har blitt fortalt at det er krav til frekvensomformer på større motorer. Hvor kommer dette kravet fra? Er det fra en norm eller er det noe DLE krever?

Er det noen forskjell om man er på egnen trafo krets eller om man er lavspennt kunde hos everket?

Re: Krav til frekvensomformer på motorer

Re: Krav til frekvensomformer på motorer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Andreas,

Tusen takk for spørsmålene og din interesse for faget.

 

1) Juridiske krav fra myndighetene?

Jeg er ikke kjent med om myndighetene (DLE = Det lokale eltilsyn) krever bruk av frekvensomformerdrift av større elektriske motorer. Jeg tror heller ikke at dette er noe krav fra DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap). 

Når vi snakker om krav og myndigheter, vil dette være pålagt ved lov/forskrifter å måtte gjennomføre slike tiltak. Og, dette tror jeg med sikkerhet at myndigheter ikke krever bruk av frekvensomformer. 

Imidlertid, jeg tror at det vil være en fordel for virksomheten/eier av anlegget om det blir brukt frekvensomformer. Sannsynligvis vil bruk av frekvensomformer være et kostnadsreduserende (økonomisk) tiltak. 

 

2) Startstrøm og belastning av forsyningsnettet

Et operativt poeng om DLE krever om en virksomhet må ha 'mykstart' på en kraftig elektrisk motor er hvordan denne vil 'sjokke' fordelingsnettet hvis motoren har for eksempel direktestart. 

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng