Lange kabellengder og releer 230VACLange kabellengder og releer 230VAC

This thread is archived.

Lange kabellengder og releer 230VAC

Knut Ivar Nilssen
Knut Ivar Nilssen
Ved lange kabellengder og bruk av små releer kan det være problematisk å få releet til å falle ut når kretsen brytes pga. indusert spenning i kabelen. Dette gjelder spesielt mangeledere og vekselspenning. Dette kan løses ved å koble et RC-ledd over spolen. Er det noen som har en formening om dette. Vil en varistor gjøre samme nytten ? Hva er forskjellen på varistor og RC-ledd i denne sammenheng ?

Re: Lange kabellengder og releer 230VAC

Forumleder
Forumleder
Vi har mottat spørsmålet ditt og vi trenger litt tid på å besvare spørsmålet ditt. I løpet av neste uke vil vi forsøke å besvare spørsmålet ditt.

Re: Lange kabellengder og releer 230VAC

Forumleder
Forumleder
Først vil vi anbefale deg at du tar kontakt med Moeller eller Siemens for å innhente veiledning/rådgivning på anbefalte løsninger vedrørende skisserte problemstilling.

Men vi kjenner til at lange lengder kan skape problemer som du har skissert i ditt innlegg. Løsningen på dette har da vært å koble et RC-ledd over spolen på releet.

RC-ledd består av en kondensator og motstand.

En varistor er en spenningsavhengig motstand. Varistoren er tilnærmet en isolator for spenninger under merkespenningsnivået. Den har ingen markert tennspenning, men strømmen øker sterkt når den påtrykte spenningen overstiger merkespenningen. Ved passering av knespenningen som ligger ca 50 % over merkespenningen, øker ledningsevnen svært raskt. Når transienten er avledet, går den straks tilbake til isolerende tilstand.
Varistorens levetid reduseres etter antall avledninger og avledestrømmens størrelse og varighet.
Varistorer benyttes til beskyttelse av installasjoner mot overspenninger.
Vi mener at en varistor ikke vil klare den oppgaven som et RC-ledd gjør.

Bruk av RC-ledd

Knut Ivar Nilssen
Knut Ivar Nilssen
Det er riktig at en varistor ikke løser problemet med lange lengder og induserte spenninger. Men det gjør et RC-ledd. Har vært i kontakt med Siemens, men jeg fikk ikke noe svar på hvordan man beregner RC-leddets størrelse.
I praksis fungerer det slik at hvis man setter på et RC-ledd med en viss størrelse, så faller spenningen noe over spolen, setter man på et til i parallell så faller spenningen enda mer. Men jeg er ute etter en beregning slik at jeg kan dokumentere hva jeg gjør når jeg setter på et RC-ledd. Er det noen som har noe på dette ?
Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng