MeggingMegging

This thread is archived.

Megging

Lars
Lars
Når man megger f.eks en motor med 500V skal man ikke måle en motstand på under 0,5 Mega Ohm i følge forskriftene. jeg har et tilfelle der jeg måler ca 450 Mega Ohm mellom fase og jord. Hva skal jeg gjøre, motoren går helt fint.

Grunnen til at jeg målte motoren var årlig rutine. Motoren er en 380V 7,5 kW asynkronmotor...

Takk for svar.

Re: Megging

Forumleder
Forumleder
Etter vårt syn bør den byttes eller repareres.

Re: Megging

Reidar Undeli
Reidar Undeli
Kravet til isolasjonsmotstand er 1000 Ohm per volt driftsspenning
380V X 1000 = 380KOhm Så hvis jeg ikke tar helt feil så er måleresultatet på 450Mohm godt innenfor kravet.
Så jeg ville ikke annbefale å bytte motoren hvis opplysningene i spm. ditt stemmer.

Re: Megging

Lars
Lars
Ops Ops jeg skrev feil her, det skal være 450K Ohm.

Etter nye forskrifter skal det være 0,5M Ohm ved 500V testspenning og 1M Ohm ved 1000V...

Lars.

Re: Megging

Frode
Frode
Ihht NEK-400 2006 skal det være minimum 1 M Ohm.

Hvis motoren er installert etter gamle forskrifter, feks FEB 91 var det 1 K Ohm pr volt driftspenning.

Re: Megging

Ole
Ole
For båt:
3 x Un /motorens KVA + 1000 er mye brukt for motorer. Havner du under du under 1 Momh så må kabelen kobles fra og megges. Den skal være 1 Momh.
Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng