Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Nødstopp på ventilasjons aggregat

Nødstopp på ventilasjons aggregat

Sverre
Sverre

Hei

Lurte på hvorfor det ofte ikke er nødstopp på ventilasjons systemer, som feks et aggregat. Er det noe som står lovfestet eller er det av sunn fornuft?

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat

FEL Vedlegg I. Nasjonale tilpasninger

Merking av betjeningsanordninger for kobling i nødstilfelle (inklusive nødstopp)

Betjeningsanordning (håndtak, trykknapp og lignende) for nødutkobling skal være tydelig merket rød mot gul bakgrunn. Det vises for øvrig til arbeidstilsynets regelverk som implementerer liknende bestemmelser fra maskindirektivet.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/kjop-og-bruk-av-maskiner/

Sjekk dette når du planlegger å kjøpe en ny maskin

Fortell produsenten eller leverandøren hvor maskinen skal brukes, hva du har tenkt å bruke den til, og hvem som skal bruke den. Dette er spesielt viktig hvis det dreier seg om en kompleks maskin eller en maskin som skal bygges på bestilling. 

Spør produsenten/leverandøren om følgende:
  • Hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsmessige farekilder er forbundet med bruken av maskinen?
  • Er det noen deler som er farlige, og hvilke verneinnretninger er maskinen utstyrt med?
  • Trenger maskinen en nødstoppinnretning, og hvordan skal denne plasseres?
  • Hvordan virker betjeningsinnretningene og styringssystemene (vær spesielt oppmerksom når det gjelder de sikkerhetsrelaterte styresystemene)?

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat
Rune Øverland
Forumleder

Ventilasjonssystemer kommer innunder maskin-direktivet, og er implementert i norsk lov via:

* Forskrift om maskiner

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

I Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner

1.2.4.3. Nødstopp
Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

https://standard.no/no/Nettbutikk...roduktpresentasjon/?ProductID=998500

Myndighetenes sentrale henvisningsgrunnlag er standarden NEK EN 60204. Dette tar for seg elektrisk utstyr på maskiner. Standarden har flere punkter som tar for seg nødstopp.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng