P&IDP&ID

P&ID

Lærling
Lærling

Hei! hva er den korrekte bokstavkoden for en frekvensomformer i et P&ID-skjema? Frekvensomformeren står i en nivåreguleringsløyfe og regulerer turtallet til en pumpe. har funnet eksempler på tegninger hvor det brukes bokstavkoden LX, blir det riktig?

Re: P&ID

Re: P&ID
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kristoffer,

Tusen takk for spørsmålet ditt, og din interesse for faget.

 

1. Instrumentkoder

De fleste selskaper bruker et kodesystem utviklet opprinnelig av ISA (Instrument Society of America); 5.1, Instrumentation Symbols and Identification. Den internasjonale standarden ISO 3511 har tatt utgangspunkt i ISA-standarden. Den norske standarden NS 1438 bruker også ISA-standarden som basis.

ISA symbolkoder

Førstebokstav

Førstebokstaven er en kode for hva som måles eller indikeres. I ditt tilfelle er det 'nivå', og dette blir på engelsk 'Level', det vil si kodebokstaven 'L'.

 

Etterfølgende bokstaver

De(n) etterfølgende kodebokstaven(e) skal beskrive instrumentet funksjon. Kodesystemet til ISA er relativt gammelt, og før det ble populært med frekvensstyrt utstyr. Det er derfor et naturlig kodevalg å bruke 'Unclassified'; det vil si kodebokstav 'X'.

Kodebokstavene 'B' eller 'N' kan også brukes da disse tar for seg 'User Choise'; det vil si kan defineres av selskapet selv.

Note 1 til tabellen:

1) A "user's choice" letter is intended to cover unlisted meanings that will be used repetitively in a particular project. If used, the letter may have one meaning as a firstletter and another meaning as a succeeding-letter. The meanings need to be defined only once in a legend, or other place, for that project. For example, the letter N may be defined as "modulus of elasticity" as a first-letter and "oscilloscope" as a succeeding-letter.

Note 2 til tabellen

2) The unclassified letter X is intended to cover unlisted meanings that will be used only once or used to a limited extent. If used, the letter may have any number of meanings as a first-letter and any number of meanings as a succeeding-letter. Except for its use with distinctive symbols, it is expected that the meanings will be defined outside a tagging bubble on a flow diagram. For example, XR-2 may be a stress recorder and XX-4 may be a stress oscilloscope.

 

2) Oppsummering

Så frekvensstyringsenheten kan i henhold til note 2 merkes med instrumentkoden 'LX'.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng