Rele 42v 50HzRele 42v 50Hz

Rele 42v 50Hz

Montør
Montør

Hei

Var borti et rele med spolespenning 42v 50Hz / 48v 60Hz i en gammel tavle. Har dere et godt svar på hvorfor det blir brukt? Hvorfor kan man ikke bare bruke 24vdc eller 230vac som er standard?

Re: Rele 42v 50Hz

Re: Rele 42v 50Hz
Rune Øverland
Forumleder

Hei Montør,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

Spole reaktans

1. Energi i kretsen, og berøringsfare

En filosofi kan være:

  • å holde energitapet lavt i kretsen (minimere spenningsfall i kabelen grunnet dens motstandsverdi),
  • og uten at kretsen representerer noen fare for mennesker eller husdyr.

Det første løser vi med å holde lave strømverdier i kretsen. Det andre punktet løser vi med å holde spenningen lav.

Men, for å drive spolen trengs en viss mengde energi (arbeid). Og, desto høyere spenning, desto lavere strøm i kretsen. (P =UI)

48 volt er å betrakte som ufarlige berøringsspenninger for mennesker, samtidig som strømbehovet generelt blir halvparten sammenlignet med 24 volt system.

Øker du spenningen fra 48 til 230 volt (cirka 5 ganger), så synker generelt strømmen til en 1/5-del. Men, 230 volt ansees som litt mer farefullt overfor mennesker sammenlignet med 48 volt.

 

2. 60 Hz vs 50 Hz

Som det vises på figuren, er reaktansen (vekselstrømsmotstanden) avhengig av frekvensen (f). En spole som mates med 60 Hz har en reaktansverdi som er 20 prosent høyere enn når den blir matet med 50 Hz.

Derfor må man ha litt høyere spenning (U = 48 VAC) på et 60 Hz-system for å få levert samme spoleeffekt (P = U*I) i kretsen sammenliknet som for et 50 Hz-system (U = 42 VAC).

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng