Signal jording til målereSignal jording til målere

Signal jording til målere

Herman
Herman

Hei

Jeg er en lærling som snart er ferdig med læretiden og øver til fagprøven. Jeg lurer på åssen det er med signal jordig til forskjellige målere. Jeg mener å huske at man bare skal jorde i en ende på en electromagnetisk mengde måler, men husker ikke hvilken. Jeg finner ikke noe om dette på nettet, så tenkte å spørre her om det er noe sted å lese om dette.

Re: Signal jording til målere

Re: Signal jording til målere
Rune Øverland
Forumleder

Hei Herman,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

Jeg er litt usikker på når du spør om signaljording for elektromagnetiske mengdemåler.  Jeg vil derfor svare deg to to måler;

(1) Funksjonsjording av selve målestedet hvor mengdemålingen foregår, og (2) jording av sensorkabel.

 

1. Funksjonsjording av målestedet.

Figuren nedenfor viser en prinsippskisse av en elektromagntisk mengdemåler. Fra elektronikk/styringsenheten går det to sensorkabler (her farget svarte) til hver sin probe. Probene er i elektrisk kontakt med væsken, men ikke i kontakt med selve rørveggen/-huset.

elektromagnetisk mengdemåler prinsippskisse

Etterhvert som væsken strømmer, vil det genereres en liten millivoltspenning i sensorkretsen. Selve regionen hvor det genereres millivoltspenning er i området hvor de to probene befinner seg. 

Siden er det er snakk om svært svake spenninger som genereres, er det viktig at selve regionen ikke "forurenses" med støy. Derfor jorder vi området oppstrøms og nedstrøms regionen hvor probene står.

Avhengig av konstruksjoner på det målehuset hvor man har probene, kan det være ulike jordingsmåter som de ulike fabrikantene beskriver. 

På figuren nedenfor har jeg fargelagt rødt på opp- og nedstrømsområder som kan inneholde "forurensning" i form av statisk elektrisitet. Denne energien må "tømmes" til jord for ikke forurense der hvor selve mengdemålingen skal skje.

elektromagnetisk mengdemåler prinsippskisse jording

 

Jeg vil skrive litt om jording av kabelskjerm nedenfor ...

Re: Signal jording til målere

Re: Signal jording til målere
Rune Øverland
Forumleder

2. Jording av signalkabel for elektromagnetiske mengdemålere

 

Det er viktig å forlegge kabel og terminere lederne slik fabrikanten foreskriver. Her er et et eksempel fra en fabrikant:

https://www.fagerberg.dk/cgi-file..._ifc050_en_160907_4002183703_r03.pdf

Se punkt 4.2 (sidene 22-24).

Den beste beskyttelsen av millivoltsignalet er å laget et "Faraday"-bur rundt det delikate voltsignalet. 

I dette eksempelet foreskriver fabrikanten av den elektromagnetiske mengdemåleren å bruke en dobbeltskjermet kabel. 

Dobbeltskjermet signalkabel

Signallederne (2) og (3) har i dette tilfellet to barrierer mot eksterne støysignaler. Videre foreskriver fabrikanten at "Faraday"-buret skal være "tett"i begge ender. 

Punkt 4.2.3 i brukerveiledningen:

The shielding MUST be connected in the housing of the flow sensor and signal converter.

Koblingskjema

Signalkabelen, som vises til venstre på figuren har dobbeltskjerm. Strømkabelen, som genererer det elektromagnetiske feltet, har enkeltskjerm. Denne strømkabelen er vist til høyre på figuren.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng