SikkerhetskategorierSikkerhetskategorier

Sikkerhetskategorier

Vegard
Vegard

Hei, holder på med fagprøve.. en av oppgavene er sikkerhetsreleer. Er det noen som har en link til en beskrivelse over de forskjellige sikkerhetskategoriene som kan velges utifra "farlighets" nivået på en maskin. Vet at man skal bruke to kontaktorer i serie i tilfelle et brenner seg fast osv, men fint med en link hvis noen vet om noe :)

Re: Sikkerhetskategorier

Re: Sikkerhetskategorier
Rune Øverland
Forumleder

Hei Vegard,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Standarden ISO 13849-1 "Safety of Machinery"

Denne standarden beskriver fem styringskategorier; hvor de gir ulike "motstand" mot feiltilstand. Systemer har en av de fem kategoriene; 'B', '1', '2', '3', eller '4'.

Det skal utføres en risikoanalyse. Denne tar for seg:

  • graden av en skade arbeideren kan bli utsatt for
  • varighet (eksponering) av skadescenarioet
  • muligheter for å unngå skade.

Resultatet av risikoanalysen plasserer anlegget i en av fem kategorier.

Her kan du lese mer:

https://machinerysafety101.com/

 

2. Sikkerhetskategorier

Kategori 1: Du skal bruke velprøvde komponenter og velprøvde sikkerhetsprinsipper. Et sikkerhetsrelé er et eksempel på en velprøvd komponent.

En PLS er et eksempel på en ikke-velprøvd komponent. Så når skal bygge et automasjonssystem eller maskin kan du ikke bruke PLS som sikkerhetsrelatert komponent for maskinen.

Kategori 2-4: Disse kategoriene inneholder komponenter med diagnostikkfunksjoner. Derfor er det ikke krav om bruk av velprøvde komponenter i kategoriene 2-4.

 

3. Sikkerhetsrelé

Når du kikker på datablad for et sikkerhetsrelé ser du til hvilken kategori det er godkjent for. For eksempel, et sikkerhetsrelé som godkjent for kategori 3, betyr at du kan bruke dette som en velprøvd sikkerhetskomponent i systemet opp til og med kategori 3. Du kan bruke denne kategori 3-komponenten for kategori 1 og 2 også, samt kategori B-systemer.

Du kan bare bruke normale reléer i sikkerhetskategori B. I denne kategorien kan det føre til tap av sikkerhetsfunksjonen når det oppstår en feil. Men, i de andre kategoriene kan du ikke bruke et normalt relé, siden du må bruke velprøvde sikkerhetskomponenter og siden det oppstår en feil, kan det ikke føre til tap av sikkerhetsfunksjonen. Fra kategori 1 og opp må du bruke velprøvde komponenter.

Dette betyr at i de to første kategoriene kan du faktisk bruke normale reléer og kontaktorer for sikkerhetsfunksjoner, da en funksjonsfeil som deaktiverer beskyttelsesfunksjonen, er tillatt. Men, derfra må du ikke bare tenke på sikkerhetskretsen under normale omstendigheter, men også når komponenter mislykkes.

 

4. Mer lesning ...

Her er link til pdf-fil hvor du kan lese mer om ISO 13489:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962662/FULLTEXT01.pdf

Se sider 26-39.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng