Starte firma uten installatørStarte firma uten installatør

Starte firma uten installatør

Anonym
Anonym

Er det lov å starte et firma som bare feilsøker og bytter likt mot likt? Med elektriker og automatiker fagbrev. 

Re: Starte firma uten installatør

Re: Starte firma uten installatør
Rune Øverland
Forumleder

Hei,

Tusen takk for spørsmålet. 

I forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - FEK, er det å lese i paragraf seks:

§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.

 

Min tolkning er at du derfor ikke trenger Installatørfagbrev, men relevant fagbrev innenfor de aktuelle arbeidsoppgavene (her feilsøking og bytte "likt-mot-likt").

Re: Starte firma uten installatør

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen
Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

Hei,

Siste del av dette svaret er svært villedende.

Det er riktig at fagbrev kvalifiserer for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg.

§3 krever imidlertid krav til virksomheten. Det vil si at virksomhet som er ansvarlig for slikt arbeid skal være registrert i Elviksomhetsregisteret og at en faglig ansvarlig må ha bestått installatørprøven.

En montør med fagbrev kan således utføre vedlikeholdsarbeid men må være ansatt i eller innleid til en ansvarlig registrert installatør.

Dette gjelder også for tavlemontører som utfører vedlikeholdsarbeider i installerte tavler.

  

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng