Tyristor regulering - til frekvensomformerTyristor regulering - til frekvensomformer

Tyristor regulering - til frekvensomformer

Sondre
Sondre

Hei!

Bygger om en heis som har hat tyristor regulert styring med høyhatighets vikling og bremse vikling. 

Denne heisen er koblet i stjerne ifra før av. Det er 230V spenning inn på anlegget. Jeg har ingen motordata, men virker som det er lite kraft i motoren så lurere på om denne egentlig skulle vært koblet i trekant.

Mvh

Sondre 

Re: Tyristor regulering - til frekvensomformer

Re: Tyristor regulering - til frekvensomformer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Sondre,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Elektriske motorer

Det kan sikkert være ulike årsaker til at en elektrisk motor har lite kraft.

Kan det være en løsning å endre konfigureringen fra å la statorviklingene være tilkoblet 3-fasespenningene i stjerne (som vist til høyre på figuren) til heller å være tilkoblet i trekant (også omtalt som delta)?

Trekant vs stjerne

 

2) Stjerne (Y) vs trekant (Δ)

En elektrisk motor er konstruert for en gitt statorspolespenning; for eksempel 230 volt. Viklingen har en gitt reaktans (motstand), og det vil da gå en strøm gjennom statorviklingen. Og, viklingen får tilført en gitt elektrisk effekt bestemt av spenning og strøm.

Motor 230V trekant 400 V-nett

Altså, dersom man har en motor, som er designet for å ha 230 volt spolespenning, kan man likevel benytte denne på et fase-til-fase 400 volt anlegg. Men, da må motoren være tilkoblet i stjerne. Spolespenningen vil da være fasespenningen redusert med en faktor av kvadratfoten av 3. Hvis fasespenningen er 400 volt, vil spolespenningen være 230 volt, og motoren virker som normalt uten å bli ødelagt.

 

3) Stjerne-oppkobling når 230 V-anlegg

Når man har man en stjerneoppkobling i et 230 voltanlegg, vil altså spolespenningen være 133 volt etter de samme prinsipper som forklart tidligere.

Dersom du har en motor, som er designet for spolespenning 230 volt, men tilføres en spolespenning på 133 volt, vil motoren kun yte 57 prosent av designet effekt. 

Det kan jo være riktig at heisemotoren er designet for spolespenning 133 volt, og det er andre grunner til at det virker som om det er lite kraft i motoren. Men, hvis heisemotoren er designet for spolespenning 230 volt, og spolen tilføres 133 volt, vil det være riktig å heller velge trekant (Δ). I dette tilfellet vil spolespenningen være lik fasespenningen, og motoren vil yte 100 % effekt.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng