Ustabil generatorUstabil generator

Ustabil generator

Trikker
Trikker

Hei

Jeg har fått en forespørsel på å sjekke en eldre generator, jeg har ikke fått målt så mye men sett litt på den under drift.

Uten last ligger den å jager 230V+-5V, med last jager den 230+-30V(200-260V) syklusen er på 1-2 sekunder så dette går rimelig hurtig. 

Mitt første inntrykk er at dette er regulatoren, har noen her andre erfaringer med slike symptomer (Jordfeil, støy osv )? 

Re: Ustabil generator

Re: Ustabil generator
Rune Øverland
Forumleder

Hei Trikker,

Tusen takk for spørsmålet!

 

1. Ustabilitet i den elektriske forsyningen

Du nevner at det er ustabilitet i den elektriske spenningen, men er det også ustabilitet i frekvensen?

Slik jeg ser det kan det være det være to problemkilder:

  • Problemer med motoren, og dens styresystem
  • Problemer med generatoren, og dens styresystem

 

2. Problemer med motoren

La meg anta at det er en dieselmotor som driver generatoren.

Dersom motorturtallet ikke er det normale; turtall noen ganger høyere enn det nominelle, og noen ganger lavere enn det nominelle, så vil dette også forårsake at generatorspenningen ut på anlegget vil være ustabil, og noen ganger over den nominelle og noen ganger lavere enn den nominelle verdien.

Årsaker til ujevnt motorturtall kan være:

  • Diesel er "skitten, struper eller tettet tilførsel
  • Dieselfilteret er tett
  • Motor mottar ujevn dieseltilførsel.

Dersom dielsetilførselen synes OK, sjekk da at dieselregulatoren ("Governor") fungerer OK og i automatisk kjøremodus.

En ødelagt "Governor" vil ikke klare å kjøre stabilt turtall på motoren, noe som igjen fører til ustabil generering av spenning.

Sjekk at drivstoffpumpen er OK.

 

3. Problemer med generatoren

Dersom turtallet på dieselmotoren er OK (se punkt 2 over), så tyder den ustabile spenningen at årsaken ligger på generatorsiden.

  • Generatorkabel

sjekk at generatorkabel er OK, at det ikke er noe lekkasjestrøm til jord etc. Du kan 'megge' kabelisolasjonen for å verifisere at kabelisolasjon er OK.

  • Kabelterminering

sjekk kabeltermineringer, og verifiser at det ikke er noen løse/vakkelkontakter som kan gjøre at generatorspenningen blir ustabil.

  • Automatisk spenningsregulator

Dersom også kablingen er Ok, ja da synes det at årsaken til den varierende spenningen er problemer med den automatiske spenningsragulatoren (AVR = Automatic Voltage Regulator). Formålet med AVR er å sørge for at spenningen som generatoren leverer er korrekt, og stabil. 

Sørg for at innstillingene til AVR er korrekte, før du eventuelt konkluderer med at denne er ødelagt og må byttes.

Re: Ustabil generator

VS
VS

Spenningsregulatoren har som regel en dempekrets for å gi god stasjonære og transiente oppførsel på spenningen. Stabiliteten endres vanligvis med et potmeter og en lask. Lasken må velges i samsvar med generatorens størrelse. Når generatoren går uten last skal en justere potmeteret sakte i den retningen til spenningen begynner å bli ustabil (mot klokken på Stamfords regulatorkort). Det optimale punktet er litt tilbake fra dette punktet, dvs. spenningen er stabil men nær det ustabile området.

Re: Ustabil generator

Re: Ustabil generator
Rune Øverland
Forumleder

VS,

Enig. Ja, hvis denne eldre generatoren som Trikker skal feilsøke på har en Stamford AVR, kan man prøve denne justeringen:

Stamford AVR

https://www.stamford-avk.com/site.../files/2019-03/A043Y702_MA330_EN.pdf

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng