Valg av SIL- eller PL- kategori Valg av SIL- eller PL- kategori

Valg av SIL- eller PL- kategori

Lærling
Lærling

Er litt forvirret om hvordan man skal velge mellom SIL og PL når man beregner risikonivå. 

Tommelfingerregelen jeg har blitt lært er
SIL: Store anlegg, prosess og industri.
PL: Mindre anlegg, elektro, pneumatikk og hydraulikk. 

Jeg er bare bekymret for at hvis prøvenemnda spør hvorfor jeg valgte SIL over PL i risikovurderingen, er ikke bruken av en tommelfingerregel en god begrunnelse.

-Hva er de konkrete kravene som blir stilt for at at anlegg skal bli klassifiser som enten SIL eller PL og hvilket lovverk kan jeg referere til?

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori
Rune Øverland
Forumleder
Sitat
Rune Øverland skrev:

Hei Lærling,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget! Her link til en artikkel jeg referer til om SIL (Safety Integrity Level) vs PL (Performance Level).

Vi kan skille mellom to industrigrener:

  • Maskinindustrien
  • Prosessindustrien

Begge grener har en felles 'paraply'-standard: IEC 61508.

Går vi et hakk videre i hierarkiet, så har Maskingrenen to industrispesifikke standarder: ISO 13849 for PL, og IEC 62061 for SIL. Den industrispesifikke standarden for prosessgrenen er IEC 61511 (SIL).

http://www.tuv-sud.co.uk/uploads/...1397220180236544250395/sil-or-pl.pdf

Standardene ISO 13849 og IEC 61061 oppfyller Maskindirektivet.

PL vs SIL

Fra tabellen ser vi at sikkerhetshetsnivået PL -'e' tilsvarer SIL '3', og PL 'd' tilsvarer SIL '2'. Og, SIL '1' tilsvarer PL 'b' og PL 'c'.

Så om du bruker SIL eller PL, vil du stort sett ende opp med det samme sikkerhetsnivået (mellomste kolonne i tabellen), men vi betegner sikkerhetsnivået litt ulikt (med bokstaver; a, b, c, d, eller e for PL, og tall 1, 2 eller 3 for SIL).

Din vurdering om å bruke PL for "mindre, enklere" systemer, og SIL for "større, mer sammensatte" systemer synes å være i tråd med forventninger i Maskinindustrien.

Men, siden PL og SIL stort sett kommer til den samme konklusjonen, vil det stort sett være tradisjon og egen kompetanse som begrunner hvorfor man velger den ene eller den andre metoden.

Hvilken metode man skal bruke i Maskinindustrien, kan være bestemt av kunden. Sier kunden SIL, ja da må du bruke IEC 62061. Sier kunden PL, ja da må du bruke ISO 13849-1.

Hei Lærling,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget! Her link til en artikkel jeg referer til om SIL (Safety Integrity Level) vs PL (Performance Level).

Vi kan skille mellom to industrigrener:

  • Maskinindustrien
  • Prosessindustrien

Begge grener har en felles 'paraply'-standard: IEC 61508.

Går vi et hakk videre i hierarkiet, så har Maskingrenen to industrispesifikke standarder: ISO 13849 for PL, og IEC 62061 for SIL. Den industrispesifikke standarden for prosessgrenen er IEC 61511 (SIL).

http://www.tuv-sud.co.uk/uploads/...1397220180236544250395/sil-or-pl.pdf

Standardene ISO 13849 og IEC 61061 oppfyller Maskindirektivet.

PL vs SIL

Fra tabellen ser vi at sikkerhetshetsnivået PL -'e' tilsvarer SIL '3', og PL 'd' tilsvarer SIL '2'. Og, SIL '1' tilsvarer PL 'b' og PL 'c'.

Så om du bruker SIL eller PL, vil du stort sett ende opp med det samme sikkerhetsnivået (mellomste kolonne i tabellen), men vi betegner sikkerhetsnivået litt ulikt (med bokstaver; a, b, c, d, eller e for PL, og tall 1, 2 eller 3 for SIL).

Din vurdering om å bruke PL for "mindre, enklere" systemer, og SIL for "større, mer sammensatte" systemer synes å være i tråd med forventninger i Maskinindustrien.

Men, siden PL og SIL stort sett kommer til den samme konklusjonen, vil det stort sett være tradisjon og egen kompetanse som begrunner hvorfor man velger den ene eller den andre metoden.

Hvilken metode man skal bruke i Maskinindustrien, kan være bestemt av kunden. Sier kunden SIL, ja da må du bruke IEC 62061. Sier kunden PL, ja da må du bruke ISO 13849-1.

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Fred-Olav
Fred-Olav

Jeg kan ikke bruke noen av disse standardene og lurer på hvilken som vil være lurest å kunne først. 

Jeg ser i siste redline versjon av NEK-IEC 62061 at tabell 1- Recomended application of IEC62061 and ISO 13849-1 at hele denne tabellen ut utstreket (redlined)

Notat 3 i scope for NS-ISO 13849-1:2015 beskriver også kravene i denne standarden for programmerbare elektroniske styresystemer er kompatible med IEC 62061

Vil det være naturlig å anta at disse nå er sidestilte i bruk med hensyn på kompleksiteten i anleggene?

NS-ISO 13849-1 inneholder krav til pneumatiske og hydrauliske systemer så foreløpig er dette "favoritten"

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori
Rune Øverland
Forumleder

Hei Fred-Olav,

Min forståelse er at Maskindirektivet likestiller ISO 13849 for PL, og IEC 62061 for SIL når man skal gjøre risikovurderinger om maskinsikkerhet. Skal du vurdere sikkerhetsnivået for prosessrelaterte forhold bør du heller bruke IEC 61511 (SIL).

Så, tilbake til ditt utgangspunkt: Hvis fagprøvenemnda stiller spørsmål om hvorfor du bruker SIL over PL i risikovurderingen (underforstått Maskindirektivet), så vil jeg si at SIL/PL er likestilt, og det var et valg du har gjort.

Til slutt; lykke til med fagprøven! 

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Lærling
Lærling

Tabellen du lestet opp viser at PLa tilsvarer NO SIL. Betyr det at anlegg beregnet til PLa ikke har behov for utstyr med PL eller SIL merking.

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Fredrik
Fredrik
Sitat
Lærling skrev:

Tabellen du lestet opp viser at PLa tilsvarer NO SIL. Betyr det at anlegg beregnet til PLa ikke har behov for utstyr med PL eller SIL merking.

Lurer på det samme. Hvordan skal vi forholde oss når vi får "No SIL" eller PLa? 

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori
Rune Øverland
Forumleder

Hei Fredrik,

Hvis den kalkulerte sjansen for at et utstyr/system alvorlig feiler er i området 0,0001 til 0,00001 pr time, er det i henhold til EN 62061 "no spesial safety requirement". Og, hvordan skal vi forholde oss til dette?

Da ville jeg kjøpt standard industrikomponenter. De er masseproduserte, billige, og det er lett å få kjøpt reservekomponenter/deler med kort leveringstid hvis det trengs.

Re: Valg av SIL- eller PL- kategori

Thor Myklebust
Thor Myklebust

Bruker du ISO 13849-1 og skal ha PLa så må du forholde deg til kravene for PLa

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng