hoved- og styrestromskjema for enkelt heishoved- og styrestromskjema for enkelt heis

This thread is archived.

hoved- og styrestromskjema for enkelt heis

Thomas
Thomas
jeg får oppgave hvor jeg må tegne hoved- og styrestrømskjema til en heis, men jeg vet ikke hvordan jeg må tegne det.

Figur viser en heis i en sjakt. I bunn og på topp i heisesjakt er der en endebryter, som har til oppgave og stoppe heis i henholdsvis 1.etg og 2.etg. Bryterne er NC og heter S5(1.etg.) og S6(2.etg.)

Oppgaven din er å lage styringen for heisen. Motoren som er brukt i heisestyringen er en asynkron kortsluttningsmotor på 30kw med girutveksling.

Krav :

1. Sett opp hoved- og styrestrømsskjema for heisstyringen, med forrigling, motorvern og kortsluttningsvern.
2. Gi en beskrivelse av hva vi mener med en asynkron kortsluttningsmotor.

kan noen hjelpe meg?... i trenger this så furt så mulig

Re:hoved- og styrestromskjema for enkelt heis

Forumleder
Forumleder
Dette er nok en altfor stor oppgave til å beskrive i detalj her på forumet. Jeg anbefaler deg og finne noen gode lærbøker på området og eventuelt ta kontakt med vidregående skole for å finne litteratur om dette.
Det finnes også normer og standarder som sier noe om dette. NEK kan være behjepelig.NEK
Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng