Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Jording og skjerm på frekvensomformer.

Jording og skjerm på frekvensomformer.

Elektriker
Elektriker

Hei,

Hvordan er det med jording mellom motor og frekvens omformere.  Skal den jordes i begge ender eller bare i omformeren ?  Har sett litt av begge deler her på forumet. 

Kan du bruke skjerm som jord, eller må du også ha egen jordings leder?  Er det ellers låv å bruke skjerm som jordings kabel ?

Re: Jording og skjerm på frekvensomformer.

Re: Jording og skjerm på frekvensomformer.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Elektriker,

Tusen takk for ditt spørsmål og omtanke om mennesker og utstyr!

Ja, dette med terminering av metalliske deler (EMC-skjerm) kan være litt vrient. Skal eller skal ikke .... Det er er ulike løsninger på ulike problemer (typer av elektriske anlegg). Hva som er riktig for ett anlegg, behøver nødvendigvis ikke å være (like) riktig et annet sted.

1. Fabrikantens installasjonsveiledning

Et godt startpunkt er selvfølgelig å følge fabrikantens (frekvensomformer / elektrisk motor) sin installasjonsveiledning. Det kan være konstruksjonsdetaljer på frekvensomformeren som gjør at det trengs ulike løsninger.

Nedenfor er et eksempel fra Allen-Bradley. Her skal motorkabelens EMC-skjerm (som jeg har farget med rød strek) termineres til jord i begge ender. 

Motorkabel og jording

Generelt vil jeg si at et "Faraday"-bur ikke skal 'flyte". Det vil si at Faraday bør ha terminering til jord. Den elektriske forbindelsen skal være lav-ohmig. Om utjevningsforbindelsen(e) gjøres på en eller to, eller på flere steder er en mindre detalj.

2. EMC-skjerm (eller kabelarmering) som PE?

Dersom motor-chassis ikke har jordforbindelse, blir løsningen å bruke kabelen som utjevningsforbindelse til hovedjord. Dermed vil eventuell isolasjonssvikt og spenningssetting av berøringsdetaljer på motoren ikke true mennesker (Berøringsspenningen må holes under 50 VAC slik at ikke strømgjennomgangen i hjerteregionen blir høyere enn 30 mAC.

Har man også utfordringer med statisk elektrisitet, kan EMC-skjerm/kabel armering "drenere" den statiske elektrisiteten i/ved motoren tilbake/ned til hovedjord.

3. Hvor stabilt er hoved-/systemjord?

Det jordsystemet ikke er stabilt ved frekvensomformer og den elektriske motoren (kan skje på landanlegg), kan det være en (liten) sannsynlighet for at det oppstår sirkulerende jordstrømmen som vandrer ukontrollert i EMC-skjerm/kabel-armeringen, hvis denne er terminert i dette ender (ved frekvensomformer og motor). I et slikt scenario kan det vurderes å bryte strømbanen ved kun å terminere EMC-skjerm/Kabel-armering i en ende, og la den andre enden være isolert fra jord.

4. Bruk av skjerm som PE-leder ....?

Noen standarder lar oss ikke bruke hva jeg kaller serie-jording, og innenfor Ex. Det avhenger litt om EMC-skjermen termineres i kabelgjennomføringsnippelen, og igjen er skrudd i instrumentet/motoren. Noen standarder krever "én-til-én" elektrisk forbindelse. 

Dersom anlegget/anleggseier tillater serie-jording, ser jeg ingen store negative konsekvenser med å bruke EMC-skjerm/kabel-arming som jordleder (dersom kabelen ikke allerede har PE-leder vel å merke).

Det er jo begrensninger på hvor store strømmer en EMC-skjerm kan føre. Er strømmene små kan dette gå bra. Er PE-strømmene store, trengs det egen leder som har tilstrekkelig stort nok tverrsnitt.

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng