Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Kondensator egnet til filter

Kondensator egnet til filter

joaov
joaov

Gjelder 4-20mA logge sløyfer fra transmittere som logger uønsket støy på signalet (til tider), mistenker common mode i anlegget pga. ikke-lineære laster.
Hvilken kondensator egner seg som utjevningsforbindelse mellom «støykilden» som er jordpotensialet og Powersupply (0 V-siden). F.eks. er en C <10nF og V > 1500V tilfredsstillende, evt. spesiell type?

Re: Kondensator egnet til filter

Re: Kondensator egnet til filter
Rune Øverland
Forumleder

Hei joaov,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for målesikkerhet.

Før vi velger kondensator, er det er par ting vi må tenke igjennom.

Støy og kondensator

Dersom kabelen er lagt i et klassifisert eksplosjonsfarlig område (Ex-sone), er det begrensninger på hvor mye kapasitans vi kan legge til kabelkretsen. Dette er spesifisert i standarden IEC 60079 (NEK 420). For høy kapasitans kan representere en tennkilde dersom denne energien utlades brått (potensiell gnist).

Dersom det elektriske anlegget er samsvarserklært med denne standarden, er det et krav at den samlede kapasitansen for kabelen inklusive kondensator ikke skal overstige 10 nanofarad.

IEC 60079-14 og kondensator

I slike kretser er typisk maksimal kondensatorverdi 1 nF.

Det er ellers mange ulike typer å velge mellom, så jeg har ingen preferanse. Og, spenningen ....? Ja, enig at V < 1500 volt synes OK.

 

Frekvensområde

Her er en idealisert fremstilling av støy-dreneringsevnen til en kondensator. Så lenge frekvensen er lav nok, er kondensatoren høy-ohmig. Når frekvensen er høy, er kondensatoren lav-ohmig og drenerer støyen til jord. 

Dersom vi setter C = 1 nF, skjer 'knekk'-frekvensen ved typisk 150 MHz. 

Så, dersom du har utfordringer med lav-frekvent støy i ditt anlegg, er det ikke sikkert at en kondensator-løsning vil fungere i praksis.

Støy-drenering

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng