Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Lengde på kabel etter frekvensomformer

Lengde på kabel etter frekvensomformer

ET
ET

Hvor lang kan en skjermet kabel etter en frekvensomformer være? er det noen anbefalte kabel lengder? (krav)

Re: Lengde på kabel etter frekvensomformer

Re: Lengde på kabel etter frekvensomformer
Rune Øverland
Forumleder

Hei ET,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for EMC.

 

Mitt beste råd er nok å be deg ta kontakt med leverandøren av frekvensomformeren, og spørre de om kabel-spesifikasjoner.

Den generelle teorien er at jo lengre kabelen er, desto lettere kommer man inn i EMC/EMI-problematikken. Det er fenomenet spenningsrefleksjon som da gjør seg gjeldende grunnet kondensatoreffekter.

Motorkabelen fungerer som en kondensator som må lades opp og ned for hver spenningspuls (PWM) som frekvensomformeren sender ut. Og, desto lengre kabelen er, desto verre blir det.

Lange motorkabler

Et generelt råd er å holde lengden på motorkabelen under 25-30 meter. Dette er ingen krav i regelverket som dikterer maksimal lengder på motorkabler. Regelkravet er at det elektriske anlegget skal ha EMC. 

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng