Norwegian English Svenska Polish

Måling av strømMåling av strøm

Måling av strøm

ElektrikereN
ElektrikereN

Strømmen jeg måler med et tang ampermeter, er den strømmen kun aktiv? Eller er den tilsynelatende satt sammen av P og Q? Med andre ord, om jeg kobler 10 stk store kondensatorbatteri til en sikring uten noen annen last vil tangampeemeteret vise 0 A eller en veldig høy strøm? 

Re: Måling av strøm

Re: Måling av strøm
Rune Øverland
Forumleder

Hei ElektrikereN,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Påstand: 'Strøm er strøm'.

Og, det kan være at spenningen er faseforskjøvet i forhold til strømmen. Vi kan derfor ha aktiv og reaktiv effekt basert på faseforskyvningen. Gjennom årene er det blitt utviklet ulike varianter av tang-ampere-meter ("Clamp-On Meter"). Noen av disse kan måle aktiv og reaktiv effekt. Men, jeg vil ikke påstå at det direkte er i stand til å måle aktiv/reaktiv strøm, men kanskje indirekte når vi kjenner vinkelen mellom spenning og strøm.

Her er et eksempel på et tang-ampere-meter:

https://www.metrel.si/assets/Metr...easuring_power_with_clamp_meters.pdf

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
Trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng