Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Skjevlast

Skjevlast

Hans Martin Karstensen
Hans Martin Karstensen

Hei!

Har et spørsmål om skjevlast i et trefase system:

Hva kan være konsekvensen av skjevlast?

Har hørt mye forskjellige svar, men finner ikke helt konkret hva som egentlig kan skje.

har hørt at det kan

1. skade en generator i et aggregat, mekanisk ved at det blir et skjevt magnetfelt som faktisk drar akslingen skjevt.

2. skade de mest ømfintlige komponentene i en regulatorkrets , ved at den overkompanserer de to andre fasene.

3. ved for lav spenning på L1, vil spenningen øke på L2 og L3, og dette kan skade forbrukere.

Er noen av disse punktene riktige, og hvis ikke, hva annet kan skje?

Re: Skjevlast

Re: Skjevlast
Rune Øverland
Forumleder

Hei Hans Martin,

Tusen takk for spørsmålene! Jeg synes du har hørt riktig. 

https://www.nb.no/items/79b48d6fc9e158a457e3516dd0439efd?page=239

På sidene 242 (med start 239) argumenteres for spenningsstigning på en fase ved skjevbelastning.

En praktisk viktig sak med skjevlast, er at det vil gå strøm i Null-lederen. Og, det er krav om at ledertverrsnittet er tilstrekkelig stort for å kunne håndtere denne skjevbelastningsstrømmen.

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng