Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

kabelskjerm og strømtransformatorer

kabelskjerm og strømtransformatorer

Arne
Arne

Hei

Det dukka opp spørsmål om kabelskjerm på ein 22kV kabel måtte førast tilbake gjennom strømtransformatoren eller ei.

På kabelstrømtrafoen veit eg dette er viktig mht jordfeildetektering.

Men er det like viktig å føre tilbake gjennom  strømtrafo per fase med rele/ målekjerne?

Re: kabelskjerm og strømtransformatorer

Re: kabelskjerm og strømtransformatorer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Arne,

Tusen takk for spørsmålet.

Dette ligger utenfor mitt kompetansefelt. Kanskje du kan plukke opp noen hint herfra:

https://www.ren.no/doc/api/rest/download/rennytt/201903

Her refereres det til ulike RENblader (RENytt nr. 3 - 2019; side 25-28)

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng