ExEx

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Har du spørsmål om NEK 420 kan du søke gjennom NEKs egne database av spørsmål her i vår NEK FAQ

   
Ex
EXD-nippler
1525594535
, by Elektro
Latest reply
1558613839
from
Dag Ivar Roald (Medlem NEK NK 31 / IEC MT 60079-14)
Rotork Ex d 400 V 3 phase
1558423427
, by Terje Hovland
Latest reply
1558513809
from
Hans Olav Arnesen
Tolkning av IEC 61892-6:2019 (og tidligere utgaver) Clause 14.7
1557492301
, by Ericen
Latest reply
1558005877
from
Jan Ødegaard
Kompetansekrav for vedlikehold/inspekajon av ikke-elektrisk EX-utstyr
1557739082
, by Arild
Latest reply
1558003871
from
Sverre Isaksen
Modifisering av ex-utstyr
1557848820
, by Elektro
Latest reply
1558001122
from
Sverre Isaksen
EX på stasjonært radio utstyr.
1556532879
, by Geir Knutsen
Latest reply
1556650362
from
Rune Øverland
Bruk av smartklokker og småelektrisk i sone 1
1548152954
, by Magnus Steen
Latest reply
1556440620
from
Rune Øverland
Angående RS 485-IS fieldbus installasjon iht. NEK IEC 61158-2 (NEK IEC 60079-11 og 60079-25)
1554822819
, by Håvard
Latest reply
1556265829
from
Rune Øverland
Gummikabel midlertidig utstyr
1556013710
, by Anders Hansen
Latest reply
1556192515
from
Rune Øverland
Tolkning av NEK EN 60079-14:2014 punkt 6.1
1555052035
, by Eric
Latest reply
1556181216
from
Rune Øverland

Forum leader

Sverre Isaksen

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng