ATEX Ptil §78 OPPHEVETATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Per
ATEX Per

Hei

ATEX var vist til I innretningsforskriften §78, men den ble opphevet ved forskrift 26. april 2019. Antar at det fortsatt er krav til ATEX for offshore installasjoner, men hvor er det hjemlet I Ptil sitt regelverk nå? 

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET
Rune Øverland
Forumleder

Hei ATEX Per,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

ATEX-direktivet (FUSEX) gjelder i beste velgående for petroleumsvirksomheten, selv om § 78 er opphevet i Ptil's Innretningforskrift.

Virkeområdet [§ 2, punkt (3)] for Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er nå utvidet til også å omfatte petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

https://lovdata.no/forskrift/2017-11-29-1849/§2

ATEX og FUSEX

 

2. Hjemling

ATEX-direktivet (FUSEX) er nå ikke direkte hjemlet i Ptil's HMS-regelverk, men i den mer generelle FUSEX.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng