ATEX Ptil §78 OPPHEVETATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Per
ATEX Per

Hei

ATEX var vist til I innretningsforskriften §78, men den ble opphevet ved forskrift 26. april 2019. Antar at det fortsatt er krav til ATEX for offshore installasjoner, men hvor er det hjemlet I Ptil sitt regelverk nå? 

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET
Rune Øverland
Forumleder

Hei ATEX Per,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

ATEX-direktivet (FUSEX) gjelder i beste velgående for petroleumsvirksomheten, selv om § 78 er opphevet i Ptil's Innretningforskrift.

Virkeområdet [§ 2, punkt (3)] for Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er nå utvidet til også å omfatte petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

https://lovdata.no/forskrift/2017-11-29-1849/§2

ATEX og FUSEX

 

2. Hjemling

ATEX-direktivet (FUSEX) er nå ikke direkte hjemlet i Ptil's HMS-regelverk, men i den mer generelle FUSEX.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng