Ex grunnleggendeEx grunnleggende

Ex grunnleggende

Steinar Holsvik
Steinar Holsvik

Må første gang man tar ex grunnleggende være klasseromskurs ?

Eller er det greit med online ?

Re: Ex grunnleggende

Re: Ex grunnleggende
Rune Øverland
Forumleder

Hei Steinar,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

 

1. Kunnskap, ferdigheter og holdninger

Et selskap er ansvarlig for sikkerheten i egen virksomhet. Den som eier risikoen, eier også ansvaret for å håndtere den.

For landanlegg er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) tilsynsmyndighet. For offshoreanlegg er Petroleumstilsymet (Ptil) tilsynsmyndighet. For elektriske anlegg på skip er Sjøfartsdirektoratet (SD) tilsynsmyndighet).

 

2. Ptil og deres syn på kompetanse

Som eksempel har Ptil i sin Aktivitetsforskrift § 21 Kompetanse. Her er det å lese: "Den ansvarlige skal sikre at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."

I veiledning til denne paragrafen finner vi blant annet: 

"For å oppfylle kravet til kompetanse på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør:

...

d) følgende forskrifter og retningslinjer brukes ved arbeid på elektriske anlegg:

...

 Norsk olje og gass retningslinje 059 – anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse,

 

059 Retningslinje tillegskrav Ex

2. Klasserom vs e-læring/online

Kompetansematrisen i 059 Anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse skiller således ikke mellom klasserom eller 'online'. Bransjekravet er at ansvarshavende for det elektriske anlegget skal godkjenne opplæring, og at den er tilstrekkelig.

Trainor tilbyr markedet Ex-grunnleggende både med klasserom og 'Online'. I de aller fleste selskaper vil ansvarshavende for det elektriske anlegget likestille opplærings-'plattformene' klasserom og 'Online'.

Re: Ex grunnleggende

Roald Sjursen
Roald Sjursen

Svarene til forumleder er helt i samsvar med reglene.

Etter å ha arbeidet med EX i snart 40 år vil  jeg likevel på det sterkeste anbefale klasseroms kurs som grunnleggende opplæring. Der er det mulighet for å stille ekstra spørsmål og få forklart detaljer som en ikke forstår. Intensjonen er jo å lære denne delen av faget, og da bør en velge det beste alternativet. En god instruktør betyr mye for  opplæringen. 

Ved senere repetisjonskurs kan en variere mellom online kurs og klasseroms kurs.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng