Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller ikke?

Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller ikke?

Bjørn
Bjørn

Hei,

Vi har diskutert litt internt hos oss vedrørende produksjon av en hydraulikk tank med hydraulikk olje, og lurer på om det blir definert som en eksplosiv atmosfære inni tanken. Hydraulikk olje ligger typisk med flash point på 210 grader celcius og fire point 250 grader celcius og i vår applikasjon vil vi aldri være i nærheten av slike temperaturer. Kan vi da bare konkludere med at dette ikke er en eksplosiv atmosfære?

Er det noe krav til at dette skal dokumenteres, hvilke forskifter/normer er relevant for dette?

Re: Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller...

Re: Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller...
Sverre Isaksen
Forumleder

Er flammepunkt (flashpoint) på 210 grader celsius så regnes det ikke som eksplosjonsfarlig atmosfære siden der ikke kommer i nærheten av denne temperaturen.

En aktuell forskrift å følge vil være Internkontrollforskriften.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng