Messing nipler i plast utstyrMessing nipler i plast utstyr

Messing nipler i plast utstyr

Idar Bøe
Idar Bøe

Hei

Finnes det noe krav til jording når en bruker messing nipler i plast utstyr ?

Bakgrunn for spørsmål er at en ønsker og bruke Tranberg nipler i plast armaturer fra Glamox på en offshore installasjon.

Re: Messing nipler i plast utstyr

Re: Messing nipler i plast utstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

så lenge det er en nippel der armeringen ikke avsluttes i nippelen ("through gland") så blir ikke nippelen ansett som en "utsatt ledende del" som må potensial utjevnes ("bondes").

Er armeringen jordet i sikkert område skal denne potensial utjevnes i Ex område, avsluttes armeringen i nippelen med klemring i Ex området skal nippelen være potensial utjevnet, gjerne med en jordplate i koblingsboks. (Se NEK EN IEC 60079-14 pt. 6.4.1)

Re: Messing nipler i plast utstyr

Rh
Rh

Vet du hvorfor de ønsker å benytte messing nippler i plast armaturer? Forstår en sikkert mener dette er en bedre installasjon, men ble litt nysgjerrig på hvorfor. 

Re: Messing nipler i plast utstyr

Re: Messing nipler i plast utstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det vet jeg ikke, kan være interne spesifikasjoner i bedriften. I dette tilfellet ville jeg hørt med leverandør av lysarmatur hvilken nippel de anbefaler. Ofte kan det være fordelaktig å bruke plastnipplel i plastkapsling på grunn av blandt annet vannintrengning (IP-grad), eller at en metallnippel som eventuelt strammes for hardt i en plastkapsling kan skade kapslingen (plastgjengene).

For offshore installasjoner er det anbefalt i IEC 61892-6:2019 pt. 14.7 å benytte plastnipler i plastkapslinger opp til størrelse M32. Her er det også krav til at nippelmateriale skal være kompatibelt med kapslingmateriale.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng