Montere kabel på Ex utstyr før forsendelse til sluttkundeMontere kabel på Ex utstyr før forsendelse til sluttkunde

Montere kabel på Ex utstyr før forsendelse til sluttkunde

Ericen
Ericen

Hei,

Vi har en del Ex produkter som vi har egne systemsertifikat på. Det er snakk om forskjellige typer sensorer som enten kan ha Ex d kapsling eller i en egensikker utførelse. Ex d utgaven er sertifisert uten kabelgjennomføring/feltkabel men er godkjent med X antall tredjeparts Ex blindplugger/overganger fra flere store produsenter. Det har nå dukket opp spørsmål/behov for at vi skal montere på kabelgjennomføring og feltkabel (opptil 10 meter) før vi sender utstyr til kunde, det vil si at vi påtar oss deler av installatørrollen. Jeg har fått bekreftet av ekstern tredjepart at kabel (RFOU(C)) og gjennomføring (Ex d) er korrekt for bruk og samsvarer med hva som er lovlig å montere på. Men prøveinstansen som har utstedt Ex sertifikatet for vårt produkt sier at vi IKKE kan gjøre dette då det er en modifikasjon av utstyret og all modifikasjon må således resertifiseres. De sa også at vi kan legge ved kabelgjennomføringen og kabelen løst i forsendelsen og så kan sluttbruker montere dette på og då var alt ok. Spørsmålet mitt er derfor: Hvorfor kan ikke vi som produsent påta oss dette men dersom sluttbruker gjør det så er det ok? Sliter litt med å se logikken i det. Dette er snakk om offshore-installasjoner og med henvisning til IEC 61892-serien som henviser tilbake til EN 60079-14 (NEK 420A).

Mvh,

Ericen

Re: Montere kabel på Ex utstyr før forsendelse...

Re: Montere kabel på Ex utstyr før forsendelse...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Ericen,

1. Min mening ...

Jeg er av samme mening som deg. Jeg synes ikke det er snakk om modifikasjon av selve produktet (som er beskrevet i Ex-sertifikatet) som forringer/reduserer eksplosjonssikkerheten/sikkerhetsbarrierer dersom dere monterer nippel for kabelgjennomføring samt kabel før forsendelse.

 

2. Hva forstås med begrepet modifikasjon ...

ATEX-direktivet 2014/34/EU har paragraf 33 "Used, repaired or modified products and spare parts". 

Som en generell regel må produsentene vurdere om produktet som blir plassert på EU-markedet eller tatt i bruk for første gang, eller hvis modifikasjoner er slik at intensjonen eller resultatet er å plassere et produkt på marked, som må betraktes som et nytt produkt.

 

3. Hva forstås med vesentlig modifisert produkt ...

I betydningen av direktiv 2014/34/EU er en vesentlig modifikasjon enhver modifisering av et produkt som påvirker en eller flere helse- og sikkerhetsegenskaper som omfattes av viktige helse- og sikkerhetskrav (f.eks. temperatur) eller integriteten til en type beskyttelse.

 

4. ATEX tillegg III. punkt 7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034

The manufacturer shall inform the notified body that holds the technical documentation relating to the EU-type examination certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the product with the essential health and safety requirements of this Directive or the conditions for validity of that certificate. Such modifications shall require additional approval in the form of an addition to the original EU-type examination certificate.

Det er derfor min forståelse at det kun er når modifikasjoner av produktet på en negativ måte påvirker helse- og sikkerhetskrav at man må forata ny sertifisering av produktet.

 

5. Min konklusjon ...

Det er dere som produsenter som skal vurdere om det er snakk om et nytt produkt ved at dere monterer nippel for kabelgjennomføring samt kabel før forsendelse. Jeg synes dette ikke er en vesentlig modifikasjon av produktet som på en negativ måte påvirker en eller flere helse- og sikkerhetsegenskaper.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng