Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

O.L
O.L

Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.

Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.

Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.

Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.
Sitat
O.L skrev:

Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.

Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.

Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.

Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?

Vi ser at det kan være vanskelig å komme frem til en generell verdi  for Ikmin, og uansett vil en slik generell verdi være lite relevant for aktuelle vurderinger som skal gjøres.

Slik vi ser det kan det aktuelle kravet i Vedlegg H til NORSOK Z-015:2020 bare ivaretas ved måling i aktuelt punkt, og da med ny måling i hvert enkelt tilfelle.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

O.L
O.L

Takk for svar.

Dette punktet bør etter mitt syn da ikke stå som ett felt som kan fylles ut i NOSOK H-skjema, om det ikke er fylt inn data her kan da 3.part kontrollører av utstyr henge seg opp i at dette punktet ikke er fylt inn og vi som leverandører må bruke tid på å forklare.

Hva tenker du? Burde dette vært tatt opp på nytt i Norsok komiteen?

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Olav Leikvoll
Olav Leikvoll
Sitat
Ole Petter Sørensen skrev:

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Dette vil ikke fungere/kunne utføres i praksis da dette vil avhenge av hvilket vern som er montert i tavle på riggen.

Dette vil medføre individuell vurdering/kalkulasjon for hver rigg som utsyr skal mobiliseres til, noe som ikke er mulig.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng