Overflate temperatur på EX e utstyrOverflate temperatur på EX e utstyr

Overflate temperatur på EX e utstyr

Terje Walmsness
Terje Walmsness

Ved bruk av Ex e utstyr, så er det gjort beregninger på hvor høy overflate temperatur kan oppnåes ved max støm gjennomgang i utstyret. Normalt blir Exe utstyr levert med en max omgivelse temperatur på 40 grader.

 Ut fra det vi har funnet av dokumentasjon, så må det merkes på Ex e utstyr ny omgivelse temperatur dersom omgivelse temperatur overstiger 40 grader.

Våre systemer er i sone 2, Gass gruppe  IIB og vi har analyse skap som har opp til 60 grader med Ex e utstyr. Medfører det da at alt EX e utstyr i kabinett må være påført en ny (Ta) omgivelse temperatur?

Medfører dette at vi bare kan bruke utstyr med temperatur klasse T4,T5,T6?

Vil få bekreftet at en EX e koblings boks merket med (Ta) på 50 grader ikke kan brukes på høyere temperatur.

Re: Overflate temperatur på EX e utstyr

Re: Overflate temperatur på EX e utstyr
Rune Øverland
Forumleder

Hei Terje,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. NEK-EN (IEC) 60079-0 Utstyr - Generelle krav ; punkt 1 Formål

Standarden 60079-0 definerer hva som de regner som standard atmosfære relatert til eksplosjonskarakteristikker. For elektriske utstyr regnes temperaturer mellom -20 og +60 grader celsius som standard atmosfære.

I merknaden til denne definisjonen står det:

"Although the standard atmospheric conditions above give a temperature range for the atmosphare of -20 °C to +60 °C, the normal ambient temperature range for the equipment is -20 ° to +40 °C, unless otherwise specified and marked. It is considered that -20 °C to +40 °C is appropriate for most equipment and that to manufacture all equipment to be suitable for a standard upper ambient temperature of +60 °C would place unnecessary design constraints."

 

2. NEK-EN (IEC) 60079-0 Utstyr - Generelle krav ; punkt 5.1.1 Omgivelsetemperatur

Elektrisk utstyr designet for brukt i normal omgivelsestemperaturområde -20 °C til +40 °C trenger ikke å merkes med omgivelsestemperaturområde. Men, elektrisk utstyr som er designet for bruk i andre normale omgivelsestemperaturområder er betraktet å være spesielle, og skal temperaturmerkes.

 

3. Temperaturklasser (T1-T6)

Utstyrets maksimale overflateflatetemperatur etableres ved en gitt maksimal omgivelsestemperetur. Maksimal omgivelsestemperatur kan være +40 °C eller +60 °C.

Uten at jeg kan si noe konkret, kan jeg tenke meg et utstyr som for eksempel ville bli klassifisert med T6 (maksimalt +85 °C) overflatetemperatur ved +40 °C omgivelsestemperetur, men klassifiseres T4 (maksimalt +135 °C) overflatetemperatur ved +60 °C omgivelsetemperetur.

 

4. Dine spørsmål ...

Jeg tror at når ditt analyseskap har +60 °C, vil jeg mene at Ex-utstyret som monteres inne dette skapet ikke kan være "standard" Ex-utstyr som er temperaturklassifisert basert på omgivelsetemperaturer -20 til +40 °C, men være "spesielt" Ex-utstyr som håndterer minst +60 °C omgivelsetemperatur i forhold til maksimal overflatetemperatur på utstyret.

Ja, Ex-utstyret, som skal være montert i +60 °C atmosfære skal ha 'Ta' = 'Temperature ambient'-merking.

Re: Overflate temperatur på EX e utstyr

Terje Walmsness
Terje Walmsness

Hei

Takker for raskt svar.

Henviser til innlegg fra Karel Neleman hos Bartec, som mener at alt Ex utstyr hvor det er fare for gass skal ha temperatur klasse T4,T5,T6. se medlagt link.

Tenker spesifik på Ex heatere. Behov for 300 til 500 watt heatere.  Internt har vi en diskusjon om T3 kan brukes der hvor det er fare for lekkasje av naturgass hvor det primært er metan gass.

Link https://www.iecex.com/assets/Uplo...-Ex-Protection-Techniques-BARTEC.pdf

Re: Overflate temperatur på EX e utstyr

Re: Overflate temperatur på EX e utstyr
Rune Øverland
Forumleder

1. Neleman, og hans eksempel på eksplosive gassatmosfærer

Her er powerpoint side til Karel Neleman/Bartec:

T-klasser

I eksemplet til Neleman tar han utgangspunkt at et bredt spekter av gasser kan antennes av varme overflater ned mot +135 °C. Han skriver at hvis et område kan inneha gasser med selvantennelsestemperaturer klasse T4, ja da, i slikt tilfeller må utstyret ha en maksimal overflatetemperatur på +135 °C (det vil si T4, T5 eller T6).

"When site classified T4, for that reason, Ex equipment having class T4, T5 or T6."

 

2. Metangass (CAS 74-82-8)

Standarden IEC 60079-20-1 omtaler blant annet gassen metan (CAS 74-82-8). Metangassen har en "Auto Ignition Temperature", det vil si selvantennelsestemperatur på +600 °C. Den ligger derfor godt inn i T1 (gasser med selvantennelsestemperaturer ned mot +450 °C). Metan-gasser er klassifisert som IIA-gass.

I så måte er det god sikkerhetsmargin mellom et utstyr som maksimalt har en overflatetemperature på T3 (inntil +200 °C) og metan-gass (selvantennelsestemperatur +600 °C).

 

3. Andre gasser (etan, propan, butan ...)

Nå er jeg selvfølgelig klar over at naturgass også inneholder andre gasskomponenter enn metan. Så selvantennelsestemperaturen for naturgass ligger lavere enn +600 °C).

For eksempel, etan (CAS 74-84-0) har en selvantennelsestemperatur +595 °C (klasse T1), og propan (CAS 74-98-6) har selvantennelsestemperatur på +450 °C (klasse T2). Butan (CAS 106-97-8) har selvantennelsestemperatur +372 °C (klasse T2). 

 

4. Naturgass (IEC 60079-10-1)

Standarden IEC 60079-10-1 tar for seg områdeklassifisering. I vedlegg "E' er det flere eksempler på områdeklassifisering. I et av eksemplene er det vist et eksempel på bruk av naturgass. Her er det i IEC-standarden operert med en selvantennelsestemperatur på mer enn (>) +400 °C.

Naturgass

Så, bruk av utstyr med overflatetemperatur på inntil +200 °C (klasse T3) bør gå for de fleste gasskomponenter i naturgassen. Ja, kanskje til og med utstyr klassifisert inntil +300 °C (klasse T2 utstyr).

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng