Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

El-skap

Geir
Geir

Hvilke lovpålagte krav er det til ettersyn av el-skap/underfordelinger? jeg er bedriftelektrikker på en mindre bedrift. Skal man bare kontrollere at dokumentasjonen er oppbevart i skapet en gang i året f.eks? og at deksling er på plass og dør fungerer som forventet? Er det lovbrudd hvis det blir tilføyet en ektra kurs uten at kursfortegnelsen blir oppdatert?

Re: El-skap

Re: El-skap

Du finner i stor grad svar på dette i fel §§ 12 og 13. Oppdatert dokumentasjon skal være tilgjengelig, og dette omfatter også kursfortegnelsen. Tavler/skap inngår i det elektriske anlegget, og krav til ettersyn/kontroll av elektriske anlegg omfatter også disse.

Alle virksomheter har ansvar for vedlikehold og egenkontroll/internkontroll i henhold til fel § 9 og Internkontrollforskriften § 5. Myndighet beskriver ikke konkret krav til kontrollintervall, men i veiledningen til fel § 9 står det at behov for ettersyn i virksomheter kan være langt oftere enn for boliger. I avsnitt 6.5.2 i NEK 400:2018 beskrives, som et eksempel, kontrollintervall på fire år. Det er virksomheten selv som skal gjøre en risikovurdering av behov for ettersyn av de elektriske anleggene/utstyret i virksomheten, og dette omfatter både hva som må kontrolleres og hvor ofte dette må utføres.

Virksomheten du jobber i skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret, og er gjennom dette underlagt tilsyn fra DLE. En viktig del av kontrolloppgavene til DLE er "systemkontroll", som omfatter gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem relatert til elektro.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng