Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Fordelingstavler (823)

Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind

Avsnitt 823.810.512.101

  1. Er det kun metalliske kapslinger som er godkjent iht 823?
  2. Hva er ekvivalent metode iht ikke brennbart materiale i samsvar med NS-EN ISO 1182?

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)

Standarden NS-EN ISO 1182 definerer prøving av ubrennbarhet ved en temperatur på 750 grader celsius.

Se siste side her;http://www.standard.no/en/PDF/Fil...=true&item=438645&category=5.

Det er kun tavler av metall (stål) som tilfredsstiller prøvekriteriene.

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind

Men hva er ekvivalent metode iht ikke brennbart materiale i samsvar med NS-EN ISO 1182?

Både Eaton og Schneider referer til dette da de leverer kapslinger i SMC materiale som de mener er godkjent brukt i boliger.

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)

Jeg vet ikke hva disse leverandørene bygger sine påstander på.
Jeg ser imidlertid her; http://www.biobe.no/smc-et-godt-materiale-med-unike-egenskaper/ at det beskrives varmebestandighet opp til 300 grader Celsius (mot 750 i aktuell norm).

Har du "konfrontert" de aktuelle leverandørene med denne problemstillingen? Hvis ikke er det vel naturlig å rette spørsmålet dit. De bør kunne dokumentere at skapene de leverer har tilfredsstillende varmebestandige egenskaper.

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind

Her er uttalelse fra Eaton om skap i SMC:

For alle skap og tavler er det tavlenormen EN61439 som er førende norm, ikke NEK400.

NEK400 spesifiserer allikevel nasjonale krav til kapslingene benyttet i bolig.

Her er kravet at materiale skal være ikke brennbart iht. NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning.

Dessverre er ISO 1182 ikke en norm som vanligvis benyttes mot skap og tavler  da disse blir produsert og testet etter tavlenormen, EN439.

Vi  tavle leverandører må derfor ofte benytte  en ekvivalent metode som  ikke understøtter forbrenning.

Våre fiberarmerte polyesterskap er produsert i materiale SMC – Sheet Moulding Compound. Disse skapene er testet etter tavlenormen DIN EN 61439-5.
Ettersom skapene er produsert av SMC material er testene utført iht.  IEC60965-11-10:2013, 8.4.3 hvor vi kan bekrefte  brennbarhet rangering HB40.

IEC60965-2-11 brukes til å teste elektriske produkter, sammenstillinger eller enkeltkomponenter.

EN60695 er en test metode som understøtter forbrenning for å ikke utgjøre en risiko for miljøet.

Testene er bestått om prøven ikke utgjør en tenn risiko for miljøet og eventuelle flammer eller glødende deler på prøvestykke slukker senest 30 sekunder etter fjernelse av tenn kilde.

Re: Fordelingstavler (823)

Harald
Harald

Så smc materiale er innenfor?

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)

Jeg har sendt spørsmål angående dette til leder av NK64, og kommer tilbake med svaret når det foreligger.

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)

Ble nettopp minna på manglende svar i denne tråden.

Konklusjonen er at dokumentasjon fra utstyrsprodusent (som eksempelet fra Eaton) alltid er avgjørende, og at tavlenormens krav vil være førende i dette tilfellet. 

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Ble nettopp minna på manglende svar i denne tråden.

Konklusjonen er at dokumentasjon fra utstyrsprodusent (som eksempelet fra Eaton) alltid er avgjørende, og at tavlenormens krav vil være førende i dette tilfellet. 

Ifølge DSB er ikke Eatons beskrivelse ekvivalent med ISO1182 (750 grader) og kan derfor ikke benyttes i bolig (823).

Spørsmålet kom som følge av at installatør benyttet et slikt skap som tilknytningsskap og med resultat at det måtte skiftes til ikke brennbart skap (metall).

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)
Sitat
Øyvind skrev:

Ifølge DSB er ikke Eatons beskrivelse ekvivalent med ISO1182 (750 grader) og kan derfor ikke benyttes i bolig (823).

Spørsmålet kom som følge av at installatør benyttet et slikt skap som tilknytningsskap og med resultat at det måtte skiftes til ikke brennbart skap (metall).

Tusen takk for innspill/tilbakemelding Øyvind.

Har du noe skriftlig fra DSB (Jostein Grav) på dette? Hvis ja, så er det veldig fint om du kan sende dette til hans.olav.arnesen@trainor.no. Jeg skal kun benytte dette som en referanse for egen del.

Jeg har ikke fått med meg en slik "avklaring" gjennom min deltagelse i NK64.
I FAQ til NEK 400 er det kun følgende generelle beskrivelse av hvordan avsnitt 823.810.512.101 skal forstås, med referanse til kapsling i ikke brennbart materiale for fordelingstavler, datert 24/11-18:

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiserer krav til at tavlekapslinger skal være av ikke-brennbart materiale. Et metallskap (med unntak av skap i magnesium) er ansett til å være ikke-brennbare. Det er dog fullt mulig å benytte annet materialet så lenge det materiale tilfredsstiller kravene spesifisert i NS-EN ISO 1182.

En ekvivalent metode til den som er spesifisert i NS-EN ISO 1182 innebærer at den ekvivalente prøvingsmetoden angir en beskyttelse mot brann tilsvarende det som metoden i NS-EN ISO 1182 gjør.

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind

Dette ble muntlig avklart med Jostein Grav.

Mulig han kan gi dette skriftlig ved forspørsel.

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)

Takk igjen.

Jeg tar ikke dette med Jostein nå, men dukker det opp en ny sak bør dette avklares med DSB, for om mulig få en avklaring i Elsikkerhet, eller en tolkning fra NK64.

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind

Ja. Det hadde vært fint med en avklaring hva som er ekvivalent metode til ISO1182.

Re: Fordelingstavler (823)

Karl
Karl
Sitat
Øyvind skrev:

Ja. Det hadde vært fint med en avklaring hva som er ekvivalent metode til ISO1182.

Har det kommet noe avklaring på dette emnet?

Re: Fordelingstavler (823)

Øyvind
Øyvind
Sitat
Karl skrev:

Har det kommet noe avklaring på dette emnet?

Vi har konkludert med at leverandør må kunne dokumentere at kapsling tåler 750 grader før gjennombrenning som er test iht ISO 1182

Re: Fordelingstavler (823)

Re: Fordelingstavler (823)
Sitat
Øyvind skrev:

Vi har konkludert med at leverandør må kunne dokumentere at kapsling tåler 750 grader før gjennombrenning som er test iht ISO 1182

Enig i det. Om noen ser behov for ytterligere avklaring må spørsmålet rettes til DSB.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng