Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Komfyrvakt

Komfyrvakt

huseier
huseier

Når kom det generelle kravet om komfyrvakt i boliger?

Re: Komfyrvakt

Re: Komfyrvakt

Dette ble innført med NEK 400:2010, som ble innført fra 1/7-10.

Det er imidlertid alltid overgangsregler når ny norm innføres, slik at anlegg prosjektert etter NEK 400:2006 (hvor det ikke var krav til komfyrvakt) kunne gjennomføres innen utgangen av 2011.

Re: Komfyrvakt

Nilsi
Nilsi
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dette ble innført med NEK 400:2010, som ble innført fra 1/7-10.

Det er imidlertid alltid overgangsregler når ny norm innføres, slik at anlegg prosjektert etter NEK 400:2006 (hvor det ikke var krav til komfyrvakt) kunne gjennomføres innen utgangen av 2011.

Du mener vel utgangen av 2010?

Re: Komfyrvakt

Re: Komfyrvakt
Sitat
Nilsi skrev:

Du mener vel utgangen av 2010?

Nei, det rette er 1. juli 2011. :-)

Følgende overgangsregler ble gitt i Elsikkerhet 77.
Overgangsregler
NEK 400: 2010 vil innebære endring av praksis på vesentlige punkter. Som hovedregel innfører derfor DSB følgende overgangsordninger:
• NEK 400:2010 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2010.
NEK 400:2006 kan også benyttes for prosjektering frem til 1. januar 2011.
Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2006 må ferdigstilles innen 1. juli 2011. Det må kunne dokumenteres at anlegg er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette ved at den som prosjekterer og den som utfører angir dette i «erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i fel» som skal følge anlegget. Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve at dokumentasjon er tilgjengelig for gjennomsyn.
For store prosjekter, som strekker seg over flere år, kan det innebære en sikkerhetsrisiko å gjennomføre deler av anlegget etter gammel norm og andre deler etter ny norm. Det vil da være aktuelt å søke DSB om dispensasjon fra de generelle kravene om å benytte gjeldende norm i henhold til angitte overgangsregler.
Revidert norm forutsetter tilgjengelighet på nytt installasjonsutstyr. DSB vil følge utviklingen nøye og vurdere situasjonen fortløpende i forhold til overgangsreglene

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng