Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kontinuitetsmåling krav

Kontinuitetsmåling krav

AP
AP

Finnes det noen krav til målinger?

Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde.

F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f

R=motstand i leder
Ro= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175
A= tversnitt
Eksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.
(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.
Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.
Men kan man forvente høyere målinger ved eldre hus? Eller vil dette bare være at det er noen dårlige koblinger noen plass? På nye boliger har man kontroll på lengde og tverrsnitt, og vet hva man skal forvente.

Spør fordi vi har fått inn noen tilsynsrapporter som sier de har målt for høye verdier. 0,29 og 0,35 ohm, på et eldre hus. Har aldri hørt om slike anmerkinger tidligere. Så lurer litt på om dette er et avvik eller ikke.

Re: Kontinuitetsmåling krav

Re: Kontinuitetsmåling krav
Sitat
AP skrev:

Finnes det noen krav til målinger?

Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde.

F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f

R=motstand i leder
Ro= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175
A= tversnitt
Eksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.
(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.
Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.
Men kan man forvente høyere målinger ved eldre hus? Eller vil dette bare være at det er noen dårlige koblinger noen plass? På nye boliger har man kontroll på lengde og tverrsnitt, og vet hva man skal forvente.

Spør fordi vi har fått inn noen tilsynsrapporter som sier de har målt for høye verdier. 0,29 og 0,35 ohm, på et eldre hus. Har aldri hørt om slike anmerkinger tidligere. Så lurer litt på om dette er et avvik eller ikke.

Vet ikke om dere har etterprøvd disse "avvikene", men dette virker i utgangspunktet litt rart.

Men om det er korte lengder kan det selvfølgelig være litt forhøyet motstand i et koblingspunkt, og dette bør i så fall sjekkes nærmere.

Re: Kontinuitetsmåling krav

AP
AP

Har ikke etterprøvd noe av dette enda, fikk rapportene i går. Så måtte forhøre meg litt rundt først.

Ja, det er i et eldre hus, så det er vel kun snakk om "korte" lengder sånn sett.

Tenkte å høre om det var noen som hadde noen erfaringer fra målinger av eldre hus, siden de kan si at 0,29 ohm er en dårlig måling. 

Kan skjønne at det er for høy verdi ut i fra formelen, men om man kan forvente høyere verdier på et eldre hus..?

Re: Kontinuitetsmåling krav

JHS
JHS

Må se anlegget og lengder i en helhet for å kunne konkludere med at dette er feil.

Hvis det er snakk om 5 meter fra sikringskap, målt direkte på jording i stikk vil jeg si dette ikke er ok.

Vær obs på at slik høy motstand ofte oppstår i stikkontakt/utstyr som følge av isolerende belegg på kontaktpunkter. Ofte vil det være tilstrekkelig å løsne litt på skruene til deksel på stikk, vri det rundt noen litt og måle på ny.

Men, hvis tilsynsingeniør/kontrollør har gjort jobben sin og målt riktig ville jeg sagt meg enig.

Det er helt identisk fremgangsmåte i eldre hus, bare med flere potensielle feilkilder.

Mål systematisk igjennom kursen, så vil du kunne se en trend. Hvis du har greit resultat et stykke for så å gjøre et prosentvis høyt hopp i motstand har du lokalisert et svakt punkt.

Re: Kontinuitetsmåling krav

AP
AP

Takk for gode tilbakemeldinger.

Re: Kontinuitetsmåling krav

Elekrro
Elekrro

I endel gamle hus kan man ha hentet jording fra det metalliske røranlegget, veggboksene.

I de tilfellene vil formelen din være feil. 

Re: Kontinuitetsmåling krav

*
*

0,03x0,29=hmmm

Re: Kontinuitetsmåling krav

Re: Kontinuitetsmåling krav
Sitat
Elekrro skrev:

I endel gamle hus kan man ha hentet jording fra det metalliske røranlegget, veggboksene.

I de tilfellene vil formelen din være feil. 

Seriejording via vannrør er ikke, og har ikke vært tillatt.

Følgende tekst er henta fra Elsikkerhetsportalen:

I en periode fra 1940-tallet til 1960-tallet var det ikke uvanlig at metalliske vannrør inne i bygninger ble brukt til å jorde stikkontakter og elektriske apparater. Det ble da gjerne satt en jordklemme på vannrøret der det passet best, hvor det igjen ble tilkoblet en grenjordledning. Vi sier da at vannrørene rundt i bygningen danner en serieforbindelse som jordleder. På denne måten «slapp» elektrikeren å legge en jordledning helt frem til sikringsskapet.

Dette er en løsning som ble praktisert uten at det formelt sett var en godkjent løsning. I dag ser vi på dette som en feil ved det elektriske anlegget. Alle slike grenjordledninger skal frakobles vannrøret og tilkobles bygningens jordingsanlegg.

Re: Kontinuitetsmåling krav

Re: Kontinuitetsmåling krav
Sitat
* skrev:

0,03x0,29=hmmm

Hva vil du fram til her?

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng