Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

LFS og utpeking av overvåker

LFS og utpeking av overvåker

Anders Stadheim
Anders Stadheim

Hei, 

Det pågår en diskusjon i bedriften min om definisjon av hva som er stans i arbeidet. LFS har etablert sikkerhetstiltak og utpekt overvåker. Arbeidet pågår utover dagen og alle sikkerhetstiltak er på plass. Spørsmålet som er stilt hos oss er om arbeidet kan fortsette neste dag med samme overvåker.

Overvåker har ikke stanset arbeidet på grunn av sikkerhet, men det har vært stans i arbeidet over natt. 

Finner ikke noen klar definisjon på dette og lurer på hva slags praksis andre har på dette?

Re: LFS og utpeking av overvåker

Re: LFS og utpeking av overvåker

LFS har uansett ansvaret for arbeidet som pågår over flere dager, og vår mening er at overvåker må utpekes hver morgen. Vi mener altså at stans i arbeidet, ref. Elsikkerhet 70, også omfatter stans i arbeidet over natt.

Re: LFS og utpeking av overvåker

Anders Stadheim
Anders Stadheim

Det er slik vi praktiserer dette i dag, men bare for å presisere hva dere mener, så kan jeg tolke dette slik?

Da mener dere at LFS må på arbeidsstedet, sjekke sikkerhetstiltak og utpeke overvåker på nytt? Eller kan det om LFS vurderer sikkerheten som er etablert så god, gjøres muntlig over f eks telefon?   

Re: LFS og utpeking av overvåker

Re: LFS og utpeking av overvåker

Ja, vi mener at LFS må på arbeidsstedet, sjekke sikkerhetstiltak og utpeke overvåker på nytt hver dag, før arbeidet kan starte opp igjen.

Det er flere eksempler på at sikkerheten på arbeidsstedet er endret fra dagen før, og LFS må derfor foreta en risikovurdering av arbeidet før dette kan overlates til overvåker.

Re: LFS og utpeking av overvåker

Anders Stadheim
Anders Stadheim

Takk for svar. 

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng