Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg med tvungen luftsirkulasjon / FEL § 10 med veiledning

NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg med tvungen luftsirkulasjon / FEL § 10 med veiledning

Tom Repål
Tom Repål

En leverandør setter opp en luftkanal med kanalvifte, en kassett med filter og så et elektrisk varmebatteri. Varmluften blir distribuert i luftkanaler til annet rom. De hevder at alt er i orden da varmebatteriet er CE godkjent.

Vi får oppdraget med å koble strøm på anlegget. Faller dette under NEK 400:2018 424.1 og FEL §10 / Nasjonale tilpasninger?

Grunnen til spørsmålet er at varmebatteriet ikke har allpolig brudd i termostat (triac-styrt) eller branntermostat. Samt at branntermostat har automatisk gjeninnkobling (noe som strider mot NEK 424.1 og FEL § 10 (Nasjonale tilpasninger side 39)

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Anlegget du beskriver er i strid med avsnitt 424.1 i NEK 400:2018, nasjonale tilpasninger gjelder som normativ tekst.

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Her gjelder følgende informasjon fra produsenten av ventilasjonsanlegget:

Produktet er iht. NEK 400-424.1.

Det er kun overopphetningstermostaten som har automatisk gjeninnkobling, branntermostaten har manuell gjeninnkobling. Termostat F1(B) (overopphetningstermostat) utløser først, ved ca. 60 oC grader, deretter vil F2(C) (branntermostat med manuell gjeninnkobling) løse ut ved 120 oC. F1 er da allerede utløst, og disse to (F1 og F2) vil til sammen utgjøre en allpolig utkobling (bryter alle faser, se koblingsskjema).

Videre er varmebatteriet utstyrt med lufthastighetsvakt som bryter lasten via triac dersom luftmengden blir for lav (under 1,5 m/s). Dette for å hindre overopphetning, og vil skje før noen av termostatene løser ut. Dokumentasjon for dette finner du på produktdokumentasjonen på vår hjemmeside.

CBMF 315-6,0 400V/3~ - Varme- og kjølebatterier - Systemair.

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Tom Repål
Tom Repål

Er det da iht. FEL Nasjonale tilpasninger og i orden å koble til anlegget med den informasjonen som er gitt fra leverandøren? Eller er det avvik iht. FEL, eller har jeg beskrevet anlegget feil?

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Re: NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg m...

Slik jeg oppfatter produsentens beskrivelse er ventilasjonsanlegget i henhold til fel og NEK 400:2018.

For øvrig er Vedlegg I til fel å regne som en veiledning, og "kravene" her kom i sin tid pga. at NEK 400:1998 ikke fullt ut ivaretok myndighets intensjon med kravene i forskriften. I dagens standard, NEK 400:2018, er forskriftens krav ivaretatt ved å følge denne.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng